Autunnal 2001 logo (stort)

Etterlyser medlemsorganisasjon i Borealis

Borealis har halvannet år etter stiftelsen ennå ikke gjennomført det viktigste mandatet for interimsfasen, å raskt bygge opp en medlemsorganisasjon med råd og representantskap som styret rapporterer til, skriver Autunnale-festivalen i denne pressemeldingen, sendt av Nils Olaf Solberg fra Autunnales styre. Styret skriver også at det kun er regnskapstekniske årsaker til at Autunnales styre ennå ikke er formelt oppløst. «Vi regner med at bevilgende myndigheter vil forsikre seg om at en festivalorganisasjon nå raskt vil etableres i tråd med de opprinnelige intensjonene,» heter det.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Pressemelding fra styret i Autunnale

Styreleder i Borealis, Erling Dahl jr.s påstand om at Autunnalen har skylden for splittelsen innad i Borealis kan ikke stå uimotsagt. Det er riktig at Autunnalen av regnskapstekniske årsaker enda ikke har blitt oppløst. Men det har heller ikke vært møtevirksomhet knyttet til Borealis’ virksomhet før nå.

Erling Dahljr.s påstander om det motsatte er derfor både usanne og urimelige. Morten Eide Pedersen og Andre Stene Johnsen har aldri hatt noe bundet mandat. Enkeltpersoners meninger og kritikk av Borealis er på ingen måte uttrykk for hva Autunnale som organisasjon måtte mene.

Morten Eide Pedersen og Andre Stene Johnsen orienterte i august Autunnalestyret om sin fratreden fra Borealis. På bakgrunn av disse opplysninger, holdt opp mot opplysninger fra bl.a. Stein Henrichsen, valgte styret i Autunnalen å gi sin støtte til de to og orientere bevilgende myndigheter om det inntrufne. Dette fant vi helt naturlig siden Borealis i en interimperiode skulle ledes av et styre bestående av medlemmer fra både Music Factory og Autunnalen.

Borealis har halvannet år etter stiftelsen ennå ikke gjennomført det viktigste mandatet for interimsfasen, å raskt bygge opp en medlemsorganisasjon med råd/representantskap som styret rapporterer til. Morten Eide Pedersen og André Stene Johnsen ble valgt av Autunnalestyret som våre representanter til interimsstyret. Når de valgte å trekke seg,fant de det derfor naturlig og riktig å melde fra til den instans som hadde oppnevnt dem. I mangel av et representantskap/råd for Borealis valgte da Autunnalestyret å informere videre til de to viktigste bevilgningsgiverne som har vist stor interesse og motivasjon for en slik sammenslåing.

Autunnales plasser står dermed ubesatte, og inntil dette er avklart er interimsstyrets funksjonsdyktighet og mandat uavklart. Vi regner med at bevilgende myndigheter vil forsikre seg om at en festivalorganisasjon nå raskt vil etableres i tråd med de opprinnelige intensjonene: en samling og medvirkning av alle relevante musikkmiljøer i byen som ønsker å delta.

Det er derfor viktig å presisere at Autunnale ikke ønsker å bryte med denne intensjonen, men vil fortsette å gjennomføre sin avvikling i det tempo som er nødvendig. I mellomtiden vil vi medvirke til at et fruktbart fellesmiljø kan vokse frem, til alles beste.

Det var aldri intensjonen at sammenslåingen av de to festivalene skulle føre til at Borealis nå faktisk består av et Music Factory-styre, en Music Factory-administrasjon og en festivalleder fra Music Factory. Ingen kan si at en på denne måten har evnet å hente det beste ut av begge festivalene.

Styret i Borealis har i tillegg ikke maktet å følge opp sine egne lovnader fra orienteringsmøtet som omsider ble avholdt i desember-03, og har heller ikke håndtert berettiget kritikk på en tilfredsstillende måte.

Styret i Autunnale

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.