Rolf Gupta

Konfliktfylt orkesterliv

Et dokumentarteam fulgte Kringkastingsorkestret i et av dets mest turbulente år. Seriestart på NRK i kveld. – I kulissene lurer en rekke dilemmaer som også preger kulturlivet for øvrig, sier kultursjef i NRK, Nita Kapoor.

Kalender

I kveld starter dokumentarserien «Orkesterliv» på NRK. Gjennom seks episoder skal Kringkastingsorkestrets (KORK) indre liv følges og dets enkeltpersoner portretteres, i det som var et turbulent år for det anerkjente orkesteret. Trusler om nedleggelse, interne konflikter og sterkere krav til inntjening danner noe av denne seriens konfliktfylte bakteppe, personifisert gjennom blant andre dirigent Rolf Gupta, konsertmestrene Atle Sponberg og Harald Aadland og orkestersjef Holger Gulbrandsen.

Ansettelsen av sjefsdirigent Rolf Gupta er et sentralt konfliktpunkt som brettes ut til seerne. Gupta har beskrevet året i KORK som ”et mareritt”(Ballade 13/9-05), og fratrer sin stilling etter lengre tids uenighet med musikerne. I andre episode «Men er han den rette?» trer disse uenighetene frem:

«Når KORK ansetter Rolf Gupta som ny sjefdirigent, oppstår det straks en del problemer knyttet til hans stillingsbeskrivelse. Skal han både lede hva orkestret spiller og hvordan de spiller, eller er han bare ansvarlig for sistnevnte? Gupta mener han er engasjert som begge deler, musikerne hevder de kun ønsket en dirigent, mens orkestrets administrasjon forsøker å finne en vei ut av floken.»

Men serien trekker også opp konflikter av mer kulturpolitisk slagkraft og vil kanskje bidra til å sette søkelys på hvilken kulturpolitikk som føres her i landet. Kultursjef i NRK Nita Kapoor tar i hvert fall opp noen av disse momentene i dagens utgave av Dagbladet:

”I kulissene lurer en rekke dilemmaer som også preger kulturlivet for øvrig. Kunst vs. makt, individuell utmerkelse vs. kollektiv skaping, utfoldelse vs. administrasjon. Og det evige børs-eller-katedralsyndromet, om å slites mellom kunstneriske ambisjoner og økonomiske resultatkrav.”

Trusselen om nedleggelse har i mange år vært overhengende og stadig tøffere inntjeningskrav gjør fremtiden usikker for KORK. Et styrevedtak krever at de selv skal tjene inn 15 % av kostnadene. Kapoor stiller spørsmålet om KORK fremdeles skal bestå som en del av NRK eller om det er en offentlig oppgave å sikre orkesterets fremtid:

”NRK står foran store utfordringer, og kan i dagens situasjon neppe forventes å skulle subsidiere en virksomhet som ligger utenfor programvirksomheten. Kultur handler heldigvis om verdier som ligger langt utover det økonomiske planet. Men noen må til slutt betale regningen, også for kulturproduksjon.” Nita Kapoor skriver at KORK neppe vil de inntjeningsmålene som ble lagt for tre år siden, men at den tøffe økonomiske perioden har ført til kunsnerisk fornyelse.

«KORK har levert opplevelser og underholdning siden NRKs barndom, og går stadig nye veier i å møte nye publikumsgrupper og produksjoner. Slik viser orkesteret evne og vilje til å endre seg i takt med tiden, og peker selv ut hvordan mandatet som kringkastingsorkester kan gis nytt innhold med skiftende tider.» Akkurat det er vel «Orkesterliv» et godt eksempel på.

Musikalske konflikter, økonomiske vilkår og personlige uenigheter til tross, noe av formålet med serien er også å presentere symfonisk musikk ut til et nytt publikum og fremvise kvalitetene som finnes i Kringkastingsorkesteret ut til et nytt publikum. 1. konsertmester Atle Sponberg understreker til Aftenposten i dag at: ”Det flotte med dette programmet er at musikken likevel kommer ut som en slags vinner. Selv om vi har konflikter, viser serien at det ikke går ut over konsertene.”

«Orkesterliv» har premiere på NRK1 i kveld klokken 19.55

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev