Sigurd Berge

Komponisten Sigurd Berge er død, 72 år gammel.

Med ham er en pioner blandt norske komponister og norsk musikkpedagogikk gått bort.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Sigurd Berge ble født 1. juli 1929, tok lærerskoleeksamen i 1952 og studerte deretter ved Musikkonservatoriet i Oslo. Han studerte komposisjon med Finn Mortensen, og fortsatte sine komposisjonsstudier i Stockholm, København og Utrecht.

Fra 1959 frem til pensjonsalder underviste han ved Sagene lærerskole i Oslo. Som banebryter for samtidsmusikk i norsk skole drev Sigurd Berge en omfattende forelesningsvirksomhet og skrev flere lærebøker og artikler om musikkpedagogikk og kreativ musikkbruk. Han hadde også en rekke verv i musikklivet, bl.a. som formann i Norsk Komponistforening fra 1985 til 1988.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev