Sigurd Berge

Komponisten Sigurd Berge er død, 72 år gammel.

Med ham er en pioner blandt norske komponister og norsk musikkpedagogikk gått bort.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Sigurd Berge ble født 1. juli 1929, tok lærerskoleeksamen i 1952 og studerte deretter ved Musikkonservatoriet i Oslo. Han studerte komposisjon med Finn Mortensen, og fortsatte sine komposisjonsstudier i Stockholm, København og Utrecht.

Fra 1959 frem til pensjonsalder underviste han ved Sagene lærerskole i Oslo. Som banebryter for samtidsmusikk i norsk skole drev Sigurd Berge en omfattende forelesningsvirksomhet og skrev flere lærebøker og artikler om musikkpedagogikk og kreativ musikkbruk. Han hadde også en rekke verv i musikklivet, bl.a. som formann i Norsk Komponistforening fra 1985 til 1988.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.