Sigurd Berge

Sigurd Berge 1929 – 2002

Tidligere formann i Norsk Komponistforening Sigurd Berge er død, 72 år gammel. For en som enda hadde mye musikk å dele med omverden, kom hans bortgang altfor tidlig. Ved siden av komponistgjerningen var Sigurd
kjent som pedagog, en som tok barns musikalske oppvekst på alvor. Han pedagogiske musikkverker har blitt og blir fortsatt mye brukt, og hans navn er velkjent for de fleste som har lært å synge eller spille et
instrument, skriver Norsk komponistforenings formann, Glenn Erik Haugland, i dette minneordet.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Glenn Erik Haugland, Norsk Komponistforening

Vi, hans kolleger, vil for alltid huske den lune og kameratslige Sigurd Berge.

Han som gjennom sitt formannsverv uselvisk arbeidet for norske komponister og som gjerne dro et stev ut på kvelden etter en lang og kverulerende generalforsamling. Sigurd var av de som stilte opp for andre, det falt naturlig for han.
Hans bakgrunn fra Gudbrandsdalen gjorde ham nysgjerrig på mulighetene av å kombinere norsk folkemusikk med samtidsmusikk. Hans produksjon bærer preg av stor variasjon, men mindre kjent er muligens Sigurds bakgrunn som en av pionerene fra den elektroniske musikkens barndom i Norge.

Sigurd Berges nærvær vil bli savnet av hans komponistkolleger samt mange andre musikkvenner i Norge og utlandet. Når han i neste uke skal gravlegges på Vinstra, er det flere som vil sende en takknemlig tanke for hans utrettelige innsats. Det er med dyp respekt og stille sorg at norske komponister vil hedre Sigurd Berges minne.

Oslo, 5. Februar 2002,
Glenn Erik Haugland

Formann, Norsk Komponistforening

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev