Cikada (Foto: Tom Sandberg)

Cikada søker produsent

Cikadaensemblets produsent går ut i permisjon, og CIkada søker derfor en produsent i 80 % stilling i et toårig vikariat, med mulighet for forlengelse. Ensemblets kunstneriske linje legges av alle musikerne i fellesskap, og produsenten har en naturlig rolle som medspiller i dette arbeidet. Cikadaensemblet er et av Europas mest anerkjente ensembler for samtidsmusikk, og ble i 2005 tildelt den prestisjetunge Nordisk Råds Musikkpris, som det første ensemblet i prisens historie.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Cikada ble stiftet i 1989 og består av ni musikere og dirigent. Under Cikada-paraplyen finnes tre frittstående grupper: Cikada ensemble, Cikada strykekvartett og Cikada duo (piano og perkusjon). Ensemblet er en del av foreningen Ny Musikk og har sin administrasjon i Ny Musikks

lokaler i Oslo.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

Som produsent for Cikada har man ansvar for alle ledd i ensemblets produksjoner, fra management, kontraktsforhandlinger og skriving av søknader, via produksjonsstyring, touransvar og budsjettstyring til praktisk gjennomførelse (prøvelogistikk, utarbeidelse av riders, stagemanagement etc.). Ensemblets kunstneriske linje legges av alle musikerne i fellesskap, og produsenten har en naturlig rolle som medspiller i dette arbeidet.

Ensemblet har de senere år hatt stigende aktivitet med stor spennvidde i produksjonene: turneer i inn- og utland med ensemblets faste grupper, CD-innspillinger for ECM Records, utvikling av nye bestillingsverker med norske og utenlandske komponister, samarbeid med andre ensembler og musikere, billedkunstnere, dansere.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en selvstendig person som er idérik, fleksibel, strukturert og utadvendt, og som evner å holde gang i mange forskjelligartede, store som små arbeidsoppgaver samtidig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på minimum norsk og engelsk samt erfaring fra produksjonsarbeid på kulturfeltet er nødvendig. Erfaring fra samtidsmusikkfeltet er ønskelig og teller positivt.

Cikada kan tilby:

Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og internasjonalt orientert produksjonsmiljø.

Lønn etter avtale. Bonusordning i form av prosenter av fremforhandlede kontrakter kan diskuteres.

Tiltredelse: Snarlig

Kortfattet søknad med CV sendes som e-post til thorbjorn@nymusikk.no eller pr. post til: Cikada c/o Ny Musikk Tollbugt. 28 0157 Oslo

Frist: Fredag 18. november. Spørsmål kan rettes til produsent Thorbjørn Tønder Hansen på tlf. 22 33 70 90 eller 920 94 453.

Se også www.cikada.no for ytterligere informasjon.

Stillinger

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev