Norsk Jazzforum - logo (jazzforum.no)

Norsk jazzforum deler ut 225 000 i jazzstipend

Norsk Jazzforum deler årlig ut musiker- og bandstipend til sine medlemmer. I 2006 har 18 musikere og band fått tildelt stipender, og oversikten over årets tildelinger finner du her.

Kalender

Norsk jazzforum melder at det ved søknadsfristens utløp i september var det kommet inn 140 søknader. Hvert av landets fem regionale jazzsentre har hatt mulighet til å innstille til 1 stipend hver, de resterende er innstilt av Norsk jazzforum.

I 2006 har 18 musikere/band fått tildelt stipender og det utdelte beløpet er på 225 000 kr. Bandstipendene er på kr. 15 000,-, og musikerstipendene på kr. 10 000,-. Stipendenes formål er å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning.

Følgende er tildelt stipend for 2006:

Musikerstipend:
Navn Region Prosjekt
Frode Gjerstad Vestnorsk Forprosjekt, kulturby 2008
Hallgeir Pedersen Nordnorsk Fordypning komposisjoner
Helge Lien Østnorsk Komposisjon, nye prosjekter
Hilde Hefte Sørnorsk Jazzprosjekt i Tsjekkia
Ketil Gutvik Østnorsk Studieopphold I Berlin
Lars Andreas Haug Østnorsk Soloutgivelse
Petter Wettre Østnorsk Komposisjonsstudier hos Django Bates
Ragnhild Faanes Midtnorsk Fordypning, komponering
Susanna K. Wallumrød Østnorsk Komponering, innøving nytt materiale
Tor Haugerud Midtnorsk Studietur, Berlin
Tore Brunborg Østnorsk Forberedelse, turne og studio
Øyvind Storesund Østnorsk Forberedelse, solo bass-innspilling

Bandstipend:
Asbjørn E. Lerheim Østnorsk Øving, ny plate
Atle Nymo Østnorsk Øving, ny plate
Georg Reiss Østnorsk Øving, band
Karin Krog Østnorsk Øving, band
Live Maria Roggen Midtnorsk Øving, band
Per Jørgensen Vestnorsk Videreutvikling
Svein Folkvord Vestnorsk Turné i Norden og ny plate

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband, jazzfestivaler og regionale jazzsentre som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev