Erling Johansen

Håper på frisk jazzdebatt

I morgen inviterer Norsk jazzforum og Kongsberg Jazzfestival til konferanse om norsk jazzlivs framtid. Erling Johansen, generalsekretær i Norsk jazzforum, håper på spissformuleringer og intensitet.

Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Torsdag skal norsk jazzliv diskutere framtida med utgangspunkt i Norsk kulturråds utredning «Improvisasjon sett i system» fra 1995 og Georg Arnestads ferske evaluering «System eller improvisasjon – Norsk jazzforum og regionale jazzsentra fem år etter …».

Jazzmusiker Torbjørn Sunde har allerede imøtegått Johansens ønsker om en frisk debatt med et skarpt innlegg i Jazznytt. Her hudfletter han en jazzvirkelighet han mener er preget av topptung organisering og begredelig hverdagsliv for jazzmusikerne. Organisasjonsmodellen kaller Sunde et kulturbyråkratisk luftslott, og peker på at den skaper svært få spillejobber av hver støttekrone.

«De totale drifts- og administrasjonsutgiftene spiser opp en så stor del av bevilgningene at det knapt nok blir smuler igjen til oss jazzmusikere», skriver Sunde og foreslår å slanke organisasjonen for å frigjøre midler til en permament jazzklubb i Oslo.

— Sunde spissformulerer en del holdninger, og det er velkommen i debatten. Samtidig er det et paradoks at omkvedet fra musikerne i fjor var at Norsk jazzforum måtte ta mer tak i utenlandsformidlingen av norske jazzmusikere. Men organisasjonen er så liten og har så mange oppgaver, at akkurat det har det ikke vært mulig å ta tak i, sier Johansen.

I Oslo er det 8,5 årsverk for administrasjon, og det er også deltidsstillinger i regionene.

«Improvisasjon sett i system» ble bestilt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 1995. Utredningen trekker opp hovedlinjene for organisering og finansiering av norsk jazzliv og ligger til grunn for jazzorganisasjonenes arbeid. «Jazzlivet har fulgt opp og er i dag organisert i henhold til hovedtrekkene i utredningen, men staten har ikke fulgt opp, og dagens tilskuddsnivå står overhode ikke i samsvar med behovene skissert i utredningen», mener Norsk jazzforum.

— Hovedpoenget med konferansen er å finne ut om dette har vært den rette måten å organisere jazzlivet på, er det penger som mangler og er strukturene riktig bygget opp. Kort sagt: Er grepene som er gjort innad i jazzmiljøet veien å gå, sier Johansen.

Jazzforumets leder peker også på et annet viktig spørsmål: Skal man satse utelukkende på de rene jazzklubbene eller bør man også bli flinkere til å samarbeide med andre konsertsteder som også har jazz på programmet, som kafeer, gallerier, museer og lignende.

— Det er nå rundt 50 jazzklubber i Norge, og selv om noen har forsvunnet er det ikke noe dramatisk fall. Samtidig har det også vært en viss økning i antall konserter. Når det gjelder situasjonen i Oslo, der Torbjørn Sunde skriver at det kun fins et spillested, er det i virkeligheten 10-12 steder som har jazz på programmet. Problemet i Oslo er at selv om halvparten av jazzmusikerne bor i Oslo, har for eksempel Bergen en jazzscene som overgår alt Oslo kan by på.

Har Oslo kommunes labre interesse for jazzklubbene vært et hinder?

— Vi håper de 200.000 kronene som kommunen har bevilget til Østnorsk jazzsenter bare er en begynnelse. Oslo støtter jo Oslo jazzfestival, men det blir litt feil å bare å støtte en ukentlig musikkfest når jazzmiljøet resten av året får svært lite, mener Johansen.

• Jazzkonferansen på Kongsberg torsdag 22. mars ledes av generalsekretær i Norsk musikkråd, Øyvind Stålsett. Statssekretær Roger Ingebrigtsen, stortingsrepresentanter Trond Helleland (H), Ola Lånke (Krf) og Ågot Valle (SV), samt fylkeskultursjef i Oppland Frode Sannum sitter i panelet sammen med Georg Arnestad.

• Fredag 23. mars inviterer Kongsberg Jazzfestival til jazzseminar. Bob Rusch, redaktør i Cadence, innleder til tema «Creative improvised music in a commercial world».

Det blir også konserter begge dagene. Sidsel Endresen og Bugge Wesseltoft, samt Sigurd Ulveseth Quartet med Adam Nussbaum står på plakaten torsdag. Fredag blir det generasjonsmøte med Jon Christensen, Bjørnar Andresen, Håkon Kornstad og Ivar Grydeland. Atomic avslutter kvelden.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.