Nordnorsk Jazzsenter_logo-utsnitt

– Forslag til statsbudsjett svekker lokalt musikkliv i landsdelen

Nordnorsk Jazzsenter beklager i denne uttalelsen sterkt kulturministerens forslag om å legge ned ordningen med støtte til lokale konserter: – Jazzsenteret som er en statlig støttet institusjon for å stimulere jazzmiljøet i Nord-Norge, er helt avhengig av å ha oppegående lokale arrangører og jazzklubber for kunne gi et tilbud lokalt. De fleste av klubbene som inngår i jazzsenterets nettverk sliter i dag økonomisk, heter det fra Nordnorsk Jazzsenter som mener at kulturministeren heller bør sørge for å styrke LOK-støtteordningen enn å rasere den.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ved styret i Nordnorsk Jazzsenter:

Erik Bugge (styreleder), Tove Leming, Trud Berg, Brit Dillan, Kjell Magne Stålsett, Ulla-Stina Wiland (daglig leder for Nordnorsk Jazzsenter)

Bortfall av LOK-støtten vil få svært negative konsekvenser og svekke helårsarrangørene i landsdelen både på jazzområdet og andre musikkområder

Det vil også bety en svekkelse av lokale festivaler som ikke er inne på Norsk kulturråds eller fylkeskommunenes festivalstøtteordninger. Kulturministeren bør heller sørge for å styrke LOK-støtteordningen enn å rasere den.

Viktig tilskudd
Tilskudd gjennom LOK-støtten betyr svært mye, særlig fordi de aller fleste arrangørene bygger sin virksomhet på frivillig innsats.

Tilskuddet har vært ensbetydende med muligheten for å tilby konserter av høg kvalitet ofte i samspill med dyktige lokale musikere. LOK-støtten har gjennom en rekke år sørget for tilbud ut over det klubbene klarer med små egenmidler og tilskudd fra kommunen.

Å kunne skrive på plakaten ”Støttet av Norsk kulturråd” er et kvalitetsstempel for publikum og som kan bidra til å utløse sponsorinntekter.

Tildeling av LOK-støtte til Nord-Norge var for musikklivet samlet i 2005 kr 835 000, for jazzen kr. 209 000. I 2006 var støtten samlet på kr 866 000 og for jazzen kr. 255 000. Blant annet fikk Tromsø Jazzklubb kr 50 000 i støtte i 2005 og kr 82 000 i 2006. Jazzklubbene på Sortland, Leknes, i Bodø og i Brønnøysund har mottatt årlige tilskudd på +/- kr 20 000, noe som har ført til stor aktivitet disse stedene.

Desentralisering og kvalitet
Når man går igjennom oversikter over tildelingene jazzarrangører de to siste årene, ser man at tilskuddet pr jazzarrangør varierer fra rundt kr 5 000 for enkeltarrangementer til kr 40 000 for konsertserier.

Det er ikke sannsynlig at kommunene i alle fall på kort sikt vil øke tilskuddet til arrangørene hvis ordningen bortfaller.

Det er for vår virksomhet avgjørende at det eksisterer en særskilt støtteordning for slike tiltak.

Lokalt har vi vært svært fornøyd med den måten først Rikskonsertene og nå de siste årene Norsk kulturråd har praktisert ordningen på. De fungerer ut fra faglighet, den er ubyråkratisk og den sørger for profesjonell medvirkning i konsertene.

Styrking av arrangørleddet
Det har i mange år kommet signaler til kulturdepartementet fra en rekke aktører at det er nødvendig å styrke arrangørleddet for å få til et desentralisert og godt konserttilbud. LOK-støtten har selv med alt for små bevilgninger vært en måte å bidra til opprettholdelse av et desentralisert arrangørnettverk.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev