Saxofon_illustrasjon (Foto: afromix.org)

– Et regnestykke som ikke går opp

– Det er viktig å skille skitt og kanel, skriver daglig leder i Østnorsk Jazzsenter, Kari Grete Jacobsen, i dette innlegget om regjeringens forslag til avviklingen av støtteordninger for lokale musikktiltak i Norsk kulturråd. – At det nå kommer en økning på en rekke ulike organisasjoner, ordninger og tiltak på musikkfeltet
veier ikke opp for at LOK-ordningen nedlegges. Publikum vil garantert merke at lokale arrangører har 6 mill mindre å lage konserter for til neste år, skriver Jacobsen.

Kalender

Flygelinnvielse

02/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Av Kari Grete Jacobsen

Daglig leder, Østnorsk jazzsenter

Om Regjeringens forslag til avvikling av støtteordning for lokale musikktiltak (LOK) i Norsk kulturråd

I mandagens sending av Midt i musikken på P2 kan Statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, Randi Øverland, berolige landets musikkliv med at det ikke fins grunn til bekymring vedrørende forslaget om avvikling av LOK-ordningen, fordi det i Regjeringens forslag til statsbudsjett ligger en rekordøkning til musikk.

Vi har ikke unngått å legge merke til at det i budsjettframlegget er en økning til musikk på hele 64,1 mill, og dette er selvfølgelig gledelig lesning!

Men samtidig fjernes altså 6 mill på Kulturrådets LOK-ordning med den begrunnelse at ordningen har vært dyr å administrere og at kommunene burde fordele midler til konserttiltak rundt om i landet.

Øverland henviser til at de 6 mill skal omfordeles til Rikskonsertene slik at de kan lage flere offentlige turneer. Videre argumenterer hun med at de lokale konsertarrangørene må være fornøyde med at det blant annet legges opp til en økning i støtten til jazz med 3 mill, samt at festivalstøtten og ensemblestøtten også økes.

Her er det på sin plass med en oppklaring:

1. Økningen på 3 millioner til jazz er kjempebra! Men 3 mill. fordelt på Nasjonal jazzscene, Trondheim jazzorkester, Norsk jazzarkiv og Vestnorsk jazzsenter erstatter ikke 6 mill. i støtte til konsertarrangører over hele landet.

2. Økning i støtten til Rikskonsertene er også flott! Musikkmiljøet setter stor pris på at Rikskonsertene tilføres turnémidler slik at de kan sende mer musikk ut til folket. Men hvor skal konsertarrangørene finne midler til å ta i mot Rikskonsertenes turneer når det forsvinner 6 mill fra LOK?

3. Økning på 2.5 mill til ensemblene er selvfølgelig positivt (selv om vi trenger mer, mye mer!). Men; at ensemblene får bedre økonomi hjelper ikke når det forsvinner 6 mill fra arrangørleddet. Økningen i festivalstøtten er selvfølgelig positivt for festivalene og for utøvere og ensembler som får oppdrag der, men heller ikke dette veier opp for at støtte til helårsarrangører forsvinner.

Vi er absolutt ikke misfornøyde med den generelle økningen til musikkfeltet. Statsbudsjettet har en rekke gode endringer, og vi er fulle av forventing til de neste årenes oppfølging av Kulturløftet.

Et regnestykke som ikke går opp
Men det er viktig å skille skitt og kanel. De 6 mill i LOK-ordningen har kommet frivillige konsertarrangører, små festivaler og musikk-weekender, lokale kor, korps, orkestre og storband etc til gode.

At det nå kommer en økning på en rekke ulike organisasjoner, ordninger og tiltak på musikkfeltet veier ikke opp for at LOK-ordningen nedlegges. Publikum vil garantert merke at lokale arrangører har 6 mill mindre å lage konserter for til neste år.

Det er mildt sagt forunderlig at Regjeringen legger ned en arrangørstøtteordning før man har bygd opp en ny nasjonal klubbstøtteordning som sikrer alle sjangere. Og enda mer forunderlig at man oppfordrer kommunene til å dekke opp de 6 mill. uten først å vedta en kulturlov som sikrer at kommunene følger opp dette.

I sin pressekonferanse fredag 6.okt på Blå, uttalte statsråd Trond Giske at bortfallet av LOK-ordningen utgjør ca 15.000,- per kommune per år. For inneværende år har LOK-ordningen tildelt kr 272.000,- bare til jazz/impro-relaterte tiltak i Oslo.

Det hjelper ikke jazzarrangørene i Oslo om statsråden ber Oslo kommune kompensere bortfallet av LOK med kr. 15.000.

Dette regnestykket går ikke opp, selv med improvisasjonsvillige ører!

Østnorsk jazzsenter er et regionalt kompetansesenter for jazz med arbeidsoppgaver innen formidling, opplæring og informasjon. Senteret samarbeider med jazzmiljøene i de åtte fylkene i regionen, og legger til rette for at jazzmusikk er tilgjengelig for et størst mulig publikum på Østlandet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev