Kirsten Bråten Berg

Rff-prisen til Kirsten Bråten Berg

Det var ikke bare Lindemanprisen som ble delt ut denne helgen. Rådet for folkemusikk og folkedans delte nemlig ut sin årlige Rff-pris til kvederen Kirsten Bråten Berg, som i desse dagar er aktuell med si første solplate på tretten år: «Syng du mi røyst».

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

På Representantskapsmøtet sitt delte Rådet for folkemusikk og folkedans ut Rff-prisen for 2001. Prisen gjekk til Kirsten Bråten Berg.

Rådet grunngav utdelinga slik:

«Prisvinnaren står for ei stor breidde i arbeidet innafor folkemusikk og folkedansfeltet. Ho har virka både som utøvar og pedagog og har vore sentral for feltet i kulturpolitisk samanheng, og ho har lagt ned ein omfattande innsats både for musikken og dansen.

Ho har vunne fleire prestisjetunge musikkprisar og på folkemusikkfeltet har ho vunne Landskappleiken 2 gonger, ein gong med Kongepokal.

Ho har som utøvar halde eit utal konsertar og kurs og har vore med på 20 ulike fonogramutgjevingar. Tre av desse har fått Spelemannsprisen. Den 21 utgjevinga hennar «Syng du mi røyst» vert sleppt på onsdag.

Kirsten Bråten Berg har lenge vore ein av dei viktigaste aktørane for å gjera folkemusikken til ei sentral ytringsform i dagens musikkbilete. Hennar musikalske og kunstnarlege arbeid har gitt henne ein sterk posisjon, ikkje berre i folkemusikkfeltet, men i breie krinsar av av norsk og internasjonalt musikkmiljø generelt.»

Kirsti Bråten Berg har m.a. vore med på desse CD-utgjevingene: «Slinkombass» (1979), «Kirsten Bråten Berg» (1980), «Slinkombas og bas igjen» (1982), «Min kvedarlund» (1988), «Juletid» (1991), «Sagn» (1992), «Cohen på norsk» (1993), «Våre beste barnesanger 2» (1993), «Arv» (1993), «Suède et Norvège» (1993), «Pilgrimen» (1996), «Frå Senegal til Setesdal» (1997) og «Runarstreng».
 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.