Schous-kvartalet: 3D-modell

Jan Lothe Eriksen første daglig leder

INTERVJU: Jan Lothe Eriksen er ansatt som den første daglige lederen for Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans. Riksscenen ble vedtatt opprettet av Stortinget i 2005 og skal flytte inn i Schouskvartalet i Oslo i august 2009. – Visjonen er at det skal bli et viktig musikalsk sted for mange, også de som ikke kjenner områdene til Riksscenen enda, sier Lothe Eriksen til Ballade.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Carl Kristian Johansen

Jan Lothe Eriksen er daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag, og forlater nå organisasjonen til fordel for Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans.

Lothe Eriksen, hva er dine visjoner for Riksscenen?

— Det er sammenfallende med det som har vært målsetningen for Riksscenen hele tiden, nemlig det å lage et nasjonalt møtested og utstillingsvindu for de genrene som Riksscenen skal betjene.

— Det blir en veldig spennende jobb. Det er mange samarbeidsavtaler som må på plass og et stort forankringsarbeid som må gjøres. Visjonen er at det skal bli et viktig musikalsk sted for mange, også de som ikke kjenner områdene til Riksscenen enda, sier Lothe Eriksen.

Planen er at Riksscenen skal flytte inn i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka i Oslo, og plasseres sammen med flere andre musikkinstitusjoner i 2009.

Har du noen konkrete planer på bordet som du vil realisere nå?

— Foreløpig skal vi følge byggeprosessen tett opp. Det er et ganske krevende arbeid med mange detaljer som skal på plass, sier Lothe Eriksen.

I følge beskrivelsene skal Riksscenen få en hovedarena med plass til 300 publikummere og et stort dansegulv, et intimlokale, et prøverom/seminarrom, i tillegg til pub og treffsted.

Kunstnerisk råd

I august skal Riksscenens styre sette sammen et kunstneriske råd.

— Det er ikke lagt noen konkrete planer for den kunstneriske aktiviteten enda, men i august kommer planleggingen av det kunstneriske innholdet i gang. Ambisjonen er altså å komme i gang før huset i Schouskvartalet kommer på plass.

Stillingen som daglig leder for Riksscenen innebærer det økonomiske, administrative og kunstneriske ansvaret for Riksscenens. Lothe Eriksen vil ikke på nåværende tidspunkt gå inn i detaljer i kunstneriske prioriteringer.

— En ting er at jeg er kunstnerisk ansvarlig, men programmet skal utvikles i samarbeid med mange. Det kunstneriske rådet blir viktig for meg. Det ligger også føringer i vedtektene for Riksscenen i forhold til målsetningen for det kunstneriske.

På hjemmesiden til Riksscenen står det følgende:

«Den munnleg traderte eller stadeigne norske folkemusikken og folkedansen, saman med joik og tradisjonell folkemusikk og folkedans med utanlandsk opphav, skal utgjere kjernerepertoaret i Riksscenen si verksemd. Eksperimenterande prosjekt og populariserte former av folkemusikk og folkedans skal ha ein sjølvsagd plass, og scenen i Oslo skal også vere ein sosial samlingsplass for utøvarar og publikum.”

— Det er en stor oppgave som står foran meg og styret for å få dette opp og stå, og jeg gleder meg til å ta fatt på det, sier Lothe Eriksen.

Les mer om Riksscenen på disse sidene.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev