Hardingfele-stående

Fortjener ikke Folkemusikk Nord et svar?

– Hvis det er sant at Musikk i Troms sammen med fylkeskultursjefen prøver å omgå et politisk vedtak, er det merkelig at ingen politikere i Troms har reagert, skriver Magnar Sundt i Landslaget for Spelemenn i dette innlegget. For en måneds tid siden skrev Trond Foshaug i Folkemusikk Nord her på Ballade at MiT hadde fortalt ham at de sammen med fylkeskultursjef Badendyck hadde avgjort at stillingsmidlene skulle bli til produksjonsmidler.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Magnar Sundt

For snart en måned siden leste jeg på nettstedet Ballade innlegget «Opptrer Musikk i Troms som politikere?» skrevet av Terje Foshaug i Folkemusikk Nord. Saken gelder et vedtak fylkeskulturutvalget i Troms gjorde i juni, som sier at det skal opprettes en folkemusikkstilling hos Musikk i Troms (MiT). I direkte samtaler med Foshaug sier han at han på sin henvendelse til MiT fikk beskjed om at de sammen med fylkeskultursjef Badendyck hadde bestemt at det ikke skulle opprettes en stilling, men heller produseres folkemusikk for pengene.

LfS er landets største folkemusikkorganisasjon, og setter selvsagt pris på produksjonsmidler til folkemusikken. Likevel er det helt riktig som Foshaug skriver at på sikt vil kontinuiteten ved en stilling være svært viktig, for produksjonsmidlene kan etter en stund omprioriteres til andre sjangere. Et annet viktig poeng er at når Troms fylke har opprettet en stilling til produksjon og utøvelse av folkemusikk, må denne sjangeren også få «sin del» av de produksjonsmidlene som finnes i systemet.

Det finnes etter hvert en del distriktsmusikere/fylkesmusikere innen folkemusikk rundt i landet. I hele Nord-Norge har det så langt bare vært tilsatt en joiker i halv stilling (MiT), så vedtaket om en folkemusikkstilling i Troms ble derfor lagt merke til over det ganske land.

Dersom MiT og fylkeskultursjefen virkelig prøver å omgå det aktuelle vedtaket til politikerne, er dette en sak som normalt bør få interne etterspill i Troms Fylkeskommune.

Det avspeiler en arroganse at de ikke en gang bryr seg med å svare på innlegget fra Folkemusikk Nord!

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev