Lars Klevstrand

Den nye P2-aksjonen: – Mangfold i eteren, ikke enfold

Ballade fortsetter å motta innlegg og kommentarer i forbindelse med utspillet til Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal. Her bringer vi videre et utvalg av e-postene som har kommet til Ballade-redaksjonen de siste dagene. Flere av avsenderne er redde for at pop og rock er i ferd med å snikes inn bakveien i kulturkanalen, og at resultatet over tid vil innebære en nivellering av programtilbudet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Vedrørende nettaksjonen NRK P2

Jeg underskriver hvert ord i Dagne Groven Myhrens artikkel i «Ballade». Jeg mener saken om nødvendig bør gå formelt til relevante instanser som står over NRK-ledelsen.

Det hele er jo blitt vanskeligere etter at det ble innført konkurranse i eteren. Profittmotivet blir da som regel det viktigste. Men NRK må aldri få lov til å glemme sitt spesielle ansvar som lisensfinansiert allmennkringkasting.

Folkemusikken er ikke et anliggende for «de få spesielt interesserte i miljøet». Selv tilhører jeg ikke miljøet, men ble tidlig fanget inn av den utrolig fascinerende verden folkemusikken representerer. Ingen som i det hele tatt kan glede seg over musikk, og som møter denne toneverden med åpent sinn, kan unngå å bli sterkt og positivt berørt. Vår folkemusikk er en del av vår nasjonale identitet som NRK kan og skal bidra til å holde levende. Det må brukes større ressurser til programskaping på dette området!

Folk med vår innstilling til musikk blir ofte beskyldt for å være intolerante overfor andres smak. Jeg mener derimot det ikke kan være tvil om at det nå er VÅRE interesser som trues av den groveste intoleranse. Selv om NRK som selskap vel har en friere stilling enn før i forhold til myndighetene, må Storting og regjering kunne gripe inn når det gjelder slike forsøk på svekkelse av P2s kulturprofil. P2 har hittil vært et viktig forum for norsk kulturytring og norsk kulturpolitikk. Slik må det fortsatt være. Om nødvendig må politikere på høyeste plan involveres for å redde kanalen slik den er, helst reversere en del av det som har skjedd negativt, som nevnes i artikkelen. Selv protesterte jeg skriftlig på det skarpeste mot at «Klang i katedralen» i sin tid ble borte. Lapskausen «Midt i musikken» er en dårlig erstatning for lyttere som ønsker fordypelse.

Det er for tiden aktuelt å stille spørsmål ved grunnlaget for undersøkelser som legges fram for offentligheten. Det bør i høy grad gjøres når det gjelder lytterundersøkelsen som konkluderer med ønske om «mer rytmisk musikk i P2.»

For øvrig: Det er masser av rytmisk musikk i P2 døgnet rundt. Den som ikke har fått med seg at klassisk musikk og folkemusikk har et langt mer spennende og mangfoldig rytmisk liv enn pop-musikken, har gått glipp av et vesentlig poeng. Nei, jeg er redd det her er tale om et forsøk på å snike inn mer pop og rock i P2. Pop og rock har imidlertid erobret det meste av eteren allerede, og vi må kreve at P2 fortsatt skal være et virkelig alternativ, der disse elementene ikke skal ha dominerende plass.

Asbjørn Syslak, Hakadal

Kjære P2-venner!

Slutter meg herved til de oppgittes rekker.

Seriøs kvalitetsmusikk betyr mye for P2s image. Med det nye programmet «Wasabi» bryter man radikalt med dette. «Hits» og «coverlåter» fra disko-genren ispedd lettvinte kommentarer fra en diskjockey er vel omtrent så langt vekk fra P2’s stil som det går an å komme.

Det nye programmet er en hån, ikke bare mot oss lyttere, men mot alle P2’s mange utmerkede medarbeidere. Det er mitt inntrykk at innføringen av dette programmet er en forlengelse av den tidligere NRK-ledelses trang til å nivellere. Å drive en kanal som representerer den intelligente, velartikulerte og velforberedte vinkling på dagens virkelighet og den kultur som danner grunnlaget for vår sivilisasjon bør NRK føle som sin fremste plikt. I denne sammenhengen hører musikken så absolutt med.

I stedet for det nye programmet kunne man ha flere samsendinger med «Alltid klassisk». Den klassiske musikken tjener ikke på bare å bli presentert i en særkanal. Den hører hjemme i en større sammenheng. Den hører hjemme i kulturkanalen P2.

Med vennlig hilsen Ole Jensen, Skien

På NRKs nettsider pågår en diskusjon om musikk i radio (tråden heter Jazz til frokost, lunsj…..) der en innsender foreslår å samle all kommersmusikken på en kanal, og la de andre sende musikk i ulike sjangre. Det må da være bedre enn å popifisere P2?

Vel, utopi er utopi, men det burde ikke være utopi at NRK hadde råd til å opprettholde en kanalprofil preget av refleksjon, kvalitet og mangfold.

Mangfold i eteren var et slagord da eteren ble åpnet for konkurranse.

Hvis NRK P2 ikke opprettholder sin ukommersielle profil, vil det bidra ytterligere til at vi i stedet har fått enfold i eteren.

Mvh Petter Pettersson

Jeg viser til innlegg på Ballade.no 9. september og støtter herved Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal.

Med vennlig hilsen Yngve Nordgård,
Cand. philol. i litteraturvitenskap og frilans musikkskribent i Ny Tid

Hei, i et sommerselskap traff jeg en AP-politiker som begeistret la ut om ferieopplevelser på Kreta, og om den fantastiske folkedansen de hadde der. Jeg spurte hva han likte best av de de norske folkemusikktradisjonene.

«Det har jeg ikk noe forhold til» sa han. «Jeg hører ikke på norsk folkemusikk.»

Jeg fikk hans oppmerksomhet i en halvtime, hvor jeg satte musikken og dansen inn i en historisk ramme og pekte på den rike påvirkningen fra hele Europa i møte våre norske tradisjoner.

«Hvorfor hører vi ikke om dette? Jeg har aldri opplevd et TV- eller radioprogram som formidler dette».

Vår samtale ble avsluttet med et «Takk skal du ha. Dette må vi gjøre noe med!»

Skal vi ikke prøve å løfte vår egen kulturelle bevissthet noen hakk?

Hilsen Tor Skauli, folkedanser

Jeg støtter «Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal»! NRK P2 bør ha en profil og et innhold som gjør at det fortsatt er en god grunn til å være radiolytter!

Den norske folkemusikken bør få mer tid i stedet for å miste tid, og folkemusikken må i mye større grad være musikkinnslag i andre program og ikke bare henvises til Folkemusikktimen og som nyhetsinnslag i Kulturbeitet.

Det er NRK sitt særlige ansvar å fremme norsk folkemusikk faktisk framfor andre musikksjangre. Det er ingen andre enn vi her i Norge som kan ivareta og fremme vår folkemusikk!

Med hilsen Tone Eidsvold, Fredrikstad

Jeg støtter oppropet!

Vennlig hilsen Lars Klevstrand

Til NRK P2 sitt svar på oppropet frå NFD:

Ja,ja – så blei også dette ein diskusjon om ord og uttrykk.

Til dette vil eg berre seia at folkemusikktimen har blitt litt skvaldrete den også dei siste åra. Dette er vel noko som ligg i tida. Uansett er heile reprisa viktig, bl.a. fordi den går på eit meir lyttarvenleg tidspunkt for mange. Ganske sikkert når denne sendinga også mange fleire enn den faste tilhøyarskaren.

At dette skulle bli ein diskusjon om P2 er ein skvaldrekanal eller ikkje, var neppe hovudpoenget.

Mvh Ingvill Marit Garnås, folkemusikkutøvar

Om Ballades lesere ønsker å uttrykke sin støtte til Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal, kan store og små innnlegg som vanlig sendes til ballade@mic.no. Det er også mulig å skrive direkte til de ansvarlige i NRK, ved å benytte følgende epost-adresser: kringkanstingssjef John G. Bernander på john.g.bernander@nrk.no, kringkastersjef Kari Werner Øfsti på kari.werner.ofsti@nrk.no og Kultursjef Turid Birkeland på turid.birkeland@nrk.no. Det opprinnelige oppropet fra Aksjonen for NRK P2 som Kulturkanal finner du på denne lenken.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.