Vil du bli Ballades neste redaktør?

Ida Habbestad skal videre etter fem år med utvikling av tidsskriftet.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Redaktør Ida Habbestad har fått ny stilling som daglig leder i Norsk Komponistforening, og vil fra september gi noen andre muligheten til å ta Ballade videre.

– Jeg har fulgt Ballade i mange år, først som journalist fra 2006 og deretter som redaktør fra 2013. Da jeg kom inn i redaktørrollen var Ballade akkurat nedlagt, og Komponistforeningen, sammen med NOPA, MFO og etter hvert Musikkforleggerne tok over eierskapet og sørget for å gi tidsskriftet en struktur det kunne leve videre fra.

I de fem påfølgende årene har hun i samarbeid med styret jobbet med å sikre tidsskriftet, både når det gjelder en varig og fleksibel nettløsning og når det gjelder finansiering.

– I dag har Ballade flere ben å stå på, med finansiering både fra eierne, annonsører — som i praksis er hele norsk musikkliv —og de siste årene også fra Norsk kulturråd. Da jeg startet i 2013 var ambisjonen å lage en struktur for Ballade som var stabil. Etter at vi fikk innvilget driftsstøtte fra Norsk kulturråd helt på tampen av fjoråret, tenker jeg at det målet er nådd, sier Habbestad.

I stillingsutlysningen heter det:

«Vi søker en redaktør med bred interesse for hele norsk musikkliv; nese for nyheter og debatt; evne til og erfaring fra redaksjonelt arbeid på nett – herunder oppfølging og utvikling av frilansere – og ambisjoner om å være med og utvikle nettbasert musikkjournalistikk videre.

Stillingen innebærer ansvar for daglig drift, i samarbeid med styret, og forutsetter erfaring med langstidsplanlegging, regnskap og søknadsstyring. Ballade.no har i dag en tilfredsstillende finansiell situasjon, og stabile lesertall.

Samtidig gjør den generelle medieutviklingen behovet for en seriøs og kritisk musikkjournalistikk stadig mer imperativt, og dermed Ballade til et stadig viktigere og langsiktig prosjekt..»

– Dette er en unik mulighet for å være med på å utvikle debatten i og rundt norsk musikkliv. Man får bred kjennskap til hele den mangfoldige virksomheten i musikkfeltet — fra det frivillige musikklivet til bransje, kulturpolitiske spørsmål, samtaler med utøvere, komponister, låtskrivere osv. og forskning. Som redaktør har man også muligheten til å diskutere med erfarne skribenter og være med på å gi plass til helt nye stemmer. Det er rom for utprøving av nye formater, og til å dyrke kritikken. Ballade skal også skape en grundig og undersøkende fagjournalistikk der hvor dagspressens ressurser ikke strekker til. Kort sagt en drømmejobb for den som er interessert i denne brede nisjen, sier Habbestad.

Søknadsfrist til stillingen som redaktør for Ballade er 31. juli. Habbestad fortsetter i stillingen som redaktør og daglig leder for Foreningen Ballade fram til 10. september.

Se hele stillingsutlysningen her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.