NorskOrgelfestKnapp20

Vekst, men ikke uten smerter

Flere konserter, flere band, stigende billettsalg og ikke minst høyere billettpriser bidrar til vekst i musikkbransjen, i følge PRS for Music (britiske TONO). Bransjen vil fortsette å vokse, men ikke alle får være med på oppturen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Tellef Øgrim
Selv om markedet for innspilt musikk fortsetter sin nedtur, viser tall for den totale britiske musikkbransjen tydelig vekst på 4.7 prosent for året 2008. Innspilt musikk sank med 6 prosent mens live-bransjen steg med 13, i følge tall fra PRS for Music. Både Times og Guardian referer til tallene i forbindelse og intervjuer Will Page, som er sjeføkonom i PRS for Music. Han kan forteller at organisasjonens linsensinntekter steg med 14 prosent og at platebransjens royalty-innsamling fra digital distribusjon steg med 7 prosent.
Will Page mener at statistikken bidrar til ny forståelse av verdikjeden i bransjen, og at denne forståelsen kan motvirke «the Armageddon-style hysteria» som preger mye av den britiske musikkindustrien.
— Poenget er at verdiene ikke forsvinner fullstendig. Noe går tapt, mens noe ersattes. I tillegg kommer nye innteksstrømmer, sier Page.
Han viser til økt antall konserter, band, billetter og, ikke minst, høyere billettpriser, og hevder at nedgangen på 6 prosent i cd-salg egentlig er noe av en prestasjon i betrakning av de økonomiske nedgangstidene vi opplever.
På spørsmålet om salg av digital musikk noen gang kommer til å oppveie nedgangen i cd-salget svarer Will Page «muligens, men vær tålmodig».
Guardian tar for seg samme rapport men velger å fokusere på signalene den gir om musikkindustriens framtid. I tillegg til konsertmarkedet peker Page overfor avisa på den direkte kommersielle sponsingen av artister.
Det er i seg selv ikke nytt. Allerede i 1983 inngikk Michael Jackson en lukrativ avtale med Pepsi til en verdi av 5 millioner dollar, men slike, om enn mindre, avtaler blir det mer av framover. Page peker på Take Thats partnerskap med Marks & Spencer, Beyonces avtale med tyggegummiprodusenten Trident og ikke minst Groove Armada, som forlot Sony til fordel for Baccardi.
Artiklene peker også på at den økte betydningen av konserter og stilller bransjen overfor nye utfordringer. For det første for platebransjen, som må omdefinere sin rolle for å få tilgang til alternative inntektsstrømmer. Dessuten vises det til en stadig større forskjell mellom «hit-er og nisjer». Ikke minst er det et åpent spørsmål om hvorvidt merkevarenes markedsføringsavdelinger kommer til å bruke sine sponsor-budjsetter på å utvikle uetablerte artister.
Det kan kanskje virke lite sannsynlig, men i følge Dom Hodge, som leder musikkmarkedsførings-selskapet FRUKT, er det likevel en aktuell mulighet. Han viser til et eksempel som Red Bull music academy, som arrangerer workshops for kommende sangere og dj-er og hevder at merkevarenes økte betydning kan gjøre det lønnsomt for dem også å bruke ressurser på nye artister.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev