Sidsel Endresen, OJF 2003

Turné- og arrangørtilskot frå Norsk kulturråd

Minor Majority, Jaga Jazzist og Sidsel Endresen er blant utøvarane som no får turnétilskot frå Norsk kulturråd. Enslaved, Arcturus og Red Harvest får 100 000 kroner kvar til å turnere høvesvis i USA og Europa. Maria Mena får 60 000 kroner til Norgesturné. Fleire konsertarrangørar får tilskot, blant desse er Hole In The Sky-festivalen og Bergen Electronica festival som får høvesvis 80 000 og 60 000 kroner kvar.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Turné- og arrangørtilskot rettar seg mot utøvarar og arrangørar som allereie har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Kulturrådet har fordelt 1,4 mill. kroner i denne runden og det vart i alt søkt om 7,9 mill. kroner. Ordninga har ei stor og sterkt aukande søknadsmengde.

Til saman 141 søknader vart handsama. 36 av søkjarane får tilskot.

Det er gitt tilskot til følgjande føremål:

Artistar på turné i Noreg: kr 125 000
Artistar på turné i utlandet: kr 730 000
Arrangørar og festivalar: kr 574 000

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev