Peter Tornquist_halvnær (Foto: Lisbeth Risnes/MIC)

TONO: – Jus og etikk i orden

Helge Sten blander kortene, mener komponist Peter Tornquist, som har ledet TONOs valgkomité før årsmøtet 6. juni. – De frie plassene er ment til å kunne velges inn uavhengig av tilhørighet, sier Tornquist.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen
I forrige ukes Ballade kritiserte Helge Sten innstillingen til valgkomiteen i TONO. På de tre nyopprettede plassene i TONOs styre, som skal besettes av frie representanter, mener Sten at valgkomiteen har utradert de uorganiserte andelshaverne til fordel for andelshavere som er medlemmer i en av gruppeforeningene. Det vil si Norsk Komponistforening (NKF), Norsk Forening For Komponister og Tekstforfattere (NOPA) og Norsk Musikkforleggerforening (NMFF).
Sten pekte blant annet på nominasjonen av Bendik Hofseth på fri plass. Hofseth er tidligere styremedlem i NOPA, nå ordinært medlem, men fremdeles nestleder i TONOs styre for NOPA.
Hvordan kan Bendik Hofseth mene noe annet i det nye styret enn NOPA, spurte Sten, som mener at definisjonen av en fri representant i styret betyr en andelshaver som ikke er medlem i NKF, NOPA eller NMFF.
— Det stemmer ikke og har aldri vært intensjonen. Det er prinsipielle grunner til det, og det er at de uorganiserte andelshaverne i TONO nettopp er uensartet og bare representerer seg selv. Derfor kan man ikke opphøye dem til en gruppering, sier Peter Tornquist, leder av valgkomiteen.
Tornquist sier at det ikke stilles organisatoriske krav til representantene som skal bekle de tre frie plassene, men at det ikke står noe i veien for at de som nomineres på fri plass kan være medlem i en av gruppeforeningene.
— De frie plassene er ment til å kunne velges inn uavhengig av tilhørighet, sier Tornquist, som sier at valgkomiteen har vært i kontakt med flere uorganiserte andelshavere, blant annet fra folkemusikkmiljøet, uten å ha fått napp. Han kan ikke si hvem disse er.
Hofseth har gått av som styreleder i NOPA, men valgkomiteen har valgt Hofseth som en av de frie representantene fordi han har profilert seg i det internasjonale arbeidet med opphavsrett.
— Han er nominert for sikres en plattform for det arbeidet. Da nominerte valgkomiteen han som en av de frie. Det er en helt legitim grunn og den diskusjonen tar jeg med Sten når som helst. Henning Kvitnes står for kontinuitet, og er foreslått i egenskap av å være tekstforfatter.
Sten mener videre at avstemmingsmåten som krever oppmøte eller oppmøte ved fullmakt gjør at det vil bli vanskelig å lansere uavhengige motkandidater til valgkomiteens innstilling. Begrunnelsen er at mange av disse er på reisefot. Dette er positivt feil, sier Tornquist.
— Det Sten etterlyser er en mulighet til å være med å påvirke. Det får han nå for første gang i likhet med alle andre. Det skal gjøres på demokratiske premisser som betyr at man møter på et årsmøte der én andelshaver er lik én stemme. De som ikke kan møte selv kan møte med fullmakt, sier Tornquist, som forutser at det vil komme benkeforslag.
— Det er god tradisjon for det i gruppeforeningene.
Tornquist sier at TONOs nye vedtekter trer i kraft ved årsmøtet 6. juni. Disse er basert helt og holdent på Samvirkeloven som krever full representasjon av andelshaverne. Reglene for andelshaverskap i TONO er gjort om og grensene er myknet opp i forhold til tidligere. Man legger de siste fem års inntekt til grunn og man blir automatisk andelshaver når man overstiger en viss grense.
Samvirkeloven ligger også til grunn for forslag til sammensetning av kontrollkomiteen, også en komité der Sten mener at de uorganiserte andelshaverne er forfordelt.
— Kontrollkomiteen skal bestå av valgbare medlemmer som ikke sitter i andre organer. Vi kunne fylt opp den med uorganiserte, men det er ingen logikk i det og vi ville ikke fått det til heller. De uorganiserte har ikke tid eller for vane å stille opp for dette arbeidet. Dette håper vi å endre på, sier Tornquist.
Helge Sten har vært aktiv med å trekke frem synspunkter om TONO i fornuftige og kloke saker som stort sett har ledet til viktige endringer i TONO, men her bommer han, mener Tornquist.
— Vi har jussen og etikken fullstendig i orden.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev