Vinterjazz-Some-15

Stadig flere lesere for Ballade

I forrige uke fikk Ballade besøkstallene for oktober. Antall treff på sidene våre har økt med sekstiseks prosent – til nærmere 300 000 i måneden. I dag passerer vi dessuten trehundre publiserte artikler siden oppstarten 1. september. Samtidig utfordrer vi våre lesere til å sende inn reportasjer fra sitt lokalmiljø.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Ballade får fortløpende ført statistikk over besøk til sidene våre. Igjen er disse tallene meget hyggelig lesing – antall treff for oktober var 290 172 mot 174 636 i september. Vi har dermed økt med 66,1 prosent i antall treff – og dessuten med drøyt 75 prosent i antall såkalt unike besøk.

Vi tolker dette som et tegn på at Ballade begynner å finne formen sin – og også begynner å oppfylle vår funksjon som en elektronisk veggavis for store deler av musikk-Norge. Stoffet vårt faller grovt sett inn under tre kategorier: Vi skriver egne redaksjonelle saker, vi bringer videre pressemeldinger om begivenheter, nyheter og vedtak, og slipper dessuten mer enn gjerne til debattanter og andre skriveføre utenfor redaksjonen.

Den største saken vår i oktober var antagelig P2-oppropet, der musikk-kritiker Erling Sandmo tydeligvis traff en nerve hos de mange som ønsker å beholde NRK P2 som en levende og dyptpløyende kanal. Bare til Ballade kom det inn godt over 350 støtterklæringer fra svært mange tunge navn i kultur-Norge: både akademikere, musikkfolk og sentrale mennesker innen de litterære miljøene – i tillegg til svært mange engasjerte lyttere for øvrig. Vi takker igjen for alle som tok seg tid til å skrive inn til oss, og håper at dette initiativet i ettertid vil bli stående som en bred støtte til kampen mot forflatningen og kommersialiseringen av nær sagt alle større medier.

I dag runder Ballade som nevnt trehundre publiserte artikler. Vi føler likevel at det fremdeles er mye å hente av stoff ute hos våre lesere – kanskje særlig innen den såkalte amatørmusikken. Vi håper i tiden fremover at enda flere kor, korps og band vil sende oss informasjon om forestående turneer og større konserter, som vi så vil gjøre vårt beste for å bringe videre til våre lesere. Samtidig mistenker vi at svært mange av Ballades lesere selv jobber i – eller har nær kontakt med – spennende lokalmiljøer rundt om i landet, som kanskje ikke alltid har like lett for å nå ut via nasjonale medier. Vi vil derfor gjerne oppfordre våre lesere til å ta tastaturet fatt, og kanskje skrive en rapport om begivenheter i lokalmiljøet som vår vesle Oslo-baserte redaksjon ikke nødvendigvis klarer å snappe opp.

Samtidig minner vi om at debattsidene våre er åpne for alle med noe på hjertet. Gjennom Ballade har du faktisk en god mulighet til å nå ut med dine hjertesaker til ganske så mange mennesker. Hver eneste ukedag legger vi ut nye saker fra forskjellige deler av musikk-Norge.

Fremfor alt vil vi gjerne rette en takk til alle som titter innom oss fra tid til annen: det er dere vi lager denne nettavisen for, og dere kan selv hjelpe oss med på å forme innholdet og øke informasjonsmengden i det søkbare arkivet vårt, slik at Ballade blir det best mulige speilbildet av alt det som rører seg i det hjemlige musikk- og kulturlivet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.