Skjermdump av Global Music Report 2017

Rekordvekst i musikksalget

Digitalt salg utgjør for første gang over halvparten av inntektene globalt, viser IFPI-rapport.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Tirsdag slapp IFPI rapporten Global Music Report 2017. Den viser at musikkbransjen på verdensbasis hadde en vekst på 5,6 prosent i 2016. Dette er ifølge rapporten den bratteste veksten bransjen har opplevd siden IFPI begynte sine målinger i 1997.

Musikkbransje omsatte for totalt 15,7 milliarder dollar.

Veksten skyldes primært strømmetjenestene som hadde en inntektsøkning på nesten 60 prosent. Rapporten hevder også at veksten i antall ulike strømmetjenester i stadig flere markeder snarere enn å kannibalisere på hverandre, gir flere brukere samlet sett.

Samlet sett økte inntektene fra digitalt salg med 17,7 prosent og for første gang står digitale formater for over halvparten av salgsinntektene. Nedlasting falt imidlertid med 20,5 prosent på verdensbasis.

Mer fra rettigheter
Inntektene fra rettigheter økte også med syv prosent, og den lisensierte musikken brukt i kringkasting og på arenaer utgjorde i fjor 14 prosent av de totale inntektene i musikkbransjen. Rapporten understreker imidlertid at dette tallet er for lavt. IFPI hevder at lisensiert musikk ikke verdsettes nok, og at opphavere i en rekke markeder ennå ikke får rimelige vederlag for sine verk. Potensialet for videre vekst på rettighetsområdet anses derfor stadig som stort.

Inntekter fra musikk brukt i film, reklame, spill og tv-programmer – såkalte synk-inntekter – økte med 2,8 prosent. Dette er imidlertid vesentlig lavere enn økningen fra 2014 til 2015, da inntekten vokste med over syv prosent. Synk-inntekter utgjorde i 2016 to prosent av de samlede inntektene i bransjen, noe som er samme andel som året før.

Den største veksten fant sted i Sør-Amerika, for syvende år på rad. Her økte inntektene med 12 prosent, mens veksten i Nord-Amerika var på 7,9 prosent. I Asia og Australia økte inntektene med 5,1 prosent mens Europa kunne vise til en vekst på fire prosent. Afrika er ikke regnet med i IFPI-rapporten.

«Value gap»
Til tross for rekordveksten viser rapporten et tydelig ”value gap”- det vil si avviket mellom mengden brukergenerert musikkinnhold i nettjenester og inntekten som tilfaller opphavere. Dette ble fremholdt som den største trusselen mot musikkbransjens inntekter fremover. Og det er fortsatt Youtube som står for det største inntektsspriket. Inntektene fra Youtube, med sine 900 millioner brukere var i fjor 553 millioner dollar. Til sammenlikning var inntektene fra lisensierte strømmetjenester 3,9 milliarder dollar. Strømmetjenestene har 212 millioner brukere.

Stillinger

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev