Arvid Skancke-Knutsen s/h

Nye rekordtall for Ballade og MIC.no

Ballade har nå fått inn lesertallene for oktober. Igjen har vi slettet vår forrige leserrekord med solid margin – og kan denne måneden notere oss for 1, 5 millioner treff og nærmere 800 000 viste sider. Også MIC.no kan vise til en ekplosjonsartet utvikling, og har tyvedoblet antall besøk siden omleggingen av sidene, samt introduksjonen av en egen nettbutikk og en engelskspråklig nyhetstjeneste.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Ballade hadde 1 504 355 brukertreff i oktober måned – noe som innebærer nærmere en tredobling bare siden august. Det høyeste antall treff på en dag var 87 204 – og ble satt dagen etter at vi hadde introdusert vårt nye design i regi av Virtual Garden. Samtidig oppsto et stort løft for Musikkinformasjonssenterets egne hjemmesider, som nå tilbyr en rekke nye tjenester – så som en egen nettbutikk, engelske artikler og nyhter om norsk musikkliv, samt en mer komplett søkefunksjon.

— Dette er særdeles oppmuntrende, sier direktør Morten Walderhaug i Musikkinformasjonssenteret, som ble NMIs nye navn fra og med 15. oktober. – Jeg tror disse tallene bl.a. viser at vi nå har gitt utlandet et bedre verktøy når det gjelder informasjon om norsk musikkliv. Og jeg tror også at denne positive utviklingen bare vil fortsette, etter hvert som tilbudet vårt blir mer kjent blant nettbrukerne. Ellers er det veldig hyggelig at Ballade får flere og flere lesere, særlig når vi ikke har et kommersielt mål for øyet, men isteden satser på godt nyhetsstoff og generell informasjon om det hjemlige musikklivet.

Ballade har hatt en svært positiv utvikling siden oppstarten i september 2000. I vår første måned på nettet hadde vi 174 636 treff. I september i år hadde dette økt til nærmere 1,1 million. Med de nye tallene for oktober måned er vi oppe i 1 504 355 treff og 778 183 viste sider – det siste tallet en økning på nesten 200 00 i forhold til forrige måned.

Av brukerstatistikken vår kan vi ellers lese at de fleste besøkende blir referert til oss fra Google, Kvasir og Yahoo, samtidig som mange av våre lesere ser ut til å ha lagt oss inn som bokmerke. I oktober la vi for øvrig ut rundt 160 artikler. Balladeredaksjonen består i dag av to skribenter , der journalist Knut Steen i dag er fast tilknyttet Musikinformasjonssenteret. Samtidig har vi knyttet til oss et stadig voksende nettverk av frilans-skribenter, noe som blant annet ga seg utslag i en rekke artikler, intervjuer og anmeldelser i forbindelse med den nylig avviklede Ultimafestivalen.

Vi i Ballade vil rette en stor takk til alle våre trofaste lesere – det er deres innspill og engasjement som gjør oss til et levende nettsted. Vi oppfordrer som vanlig alle om å ta kontakt med oss, enten dere selv vil skrive om noe som dere brenner for, eller vil gjøre oss oppmerksomme på viktige hendelser.

Som en liten hilsen og bonus finner dere under et utvalg av noen av de artiklene som Ballade kanskje har vært aller mest fornøyd med å publisere den siste tiden.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev