Gramo

Nye penger til FFUK

Fra 1. januar 2007 skal det igangsettes innkreving av avgift til Fond for utøvende kunstnere (FFUK) for offentlig fremføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Størrelsen på fondsavgiften er ennå ikke fastsatt, slik at det blir feil å hevde at det blir 50 % dyrere for næringslivet å spille musikk i sine lokaler.

Avgiften skal fastsettes av Samarbeidsutvalget, med utgangspunkt i verneandelen.

Samarbeidsutvalget består av representanter fra FFUK, Gramo og en uavhengig oppnevnt leder, Høyesterettsadvokat Harald Bjelke sr. Samarbeidsutvalget vil starte behandlingen av denne saken 30.11.06.

Vederlagsnemndas vedtak av 19. mars 2004 reduserte Gramo sitt vederlagsnivå med 15 %. Dette ble begrunnet med at fondsavgiften var ventet gjeninnført, og nemnda tok da hensyn til beregnet verneandel og musikkbrukernes samlede kostnader. Gramo tilbakebetalte dette året for mye innbetalt vederlag for årene 2002-2003.

Avgiften til FFUK er en særnorsk ordning. FFUK utbetaler støtte til diverse prosjekter for utøvende kunstnere og produsenter som bor eller har sitt virke i Norge på bakgrunn av innsendte søknader.

Gramo derimot krever inn og utbetaler vederlag individuelt til norske og utenlandske artister, musikere og plateprodusenter. Denne vederlagsordningen er innført i hele EU, EØS og store deler av resten av verden, og er på denne måten en internasjonal forpliktelse til å ivareta de individuelle rettighetene. Gramos virksomhet er regulert av åndsverkloven §45 b.

Regneeksempel for bruk av vernet musikk i ett år (2006) til Gramo:
Et butikklokale på 150 kvm betaler 1377 kr/år i vederlag, meldes det fra Gramo.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev