GramArt logo

GramArt-topp: – Sludder og sutring fra Tom Skjeklesæther

Nestleder i GramArt og styremedlam i Gramo, Øystein Rudjord, tar i dette innlegget til orde mot Halden-talsmann Tom Skjeklesæthers kritikk av Gramos styreleder. – Marianne Antonsen er politiker og kandidat til Stortinget fra Østfold. På samme tid er hun styreleder i Gramo. Hun må holde tunga beint i munnen og ikke la seg påvirke av utenforliggende politiske interesser, men av faglige. Dette forstår ikke Skjeklesæther og Co. I stedet for å konkurrere om å bli best, tyr de til konspirasjonsteorier, personangrep og omskriving av fakta, skriver Rudjord.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Øystein Rudjord, nestleder i GramArt og styremeldem i Gramo

Undertegnede er styremedlem i Gramo; plateselskapenes og artistenes vederlagsbyrå, samt nestleder i GramArt; artistenes interesseorganisasjon.

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at mitt innlegg baserer seg på fakta. Dette i motsetning til usanne eller spekulative påstander slik som Haldenalternativet med Tom Skjeklesæther i spissen fremsetter i media vedrørende den såkalte pop-/rockarkivsaken. Alt jeg skriver kan etterprøves.

Det er Stortinget som skal bestemme hvor et nasjonalt senter for pop og rock skal ligge, ikke Marianne Antonsen. På oppdrag fra Stortinget har Kulturdepartementet bedt fagorganet ABM-utvikling om å utrede alternativene. Gramo har blitt bedt om å uttale seg til ABM.

En rivalisering mellom lokale aktører om å finne det beste alternativet totalt sett bør ønskes velkommen, fordi konkurranse fremtvinger flere gode alternativer å velge blant. Nå har det seg slik at Marianne Antonsen er politiker og kandidat til Stortinget fra Østfold. På samme tid er hun styreleder i Gramo. Hun må holde tunga beint i munnen og ikke la seg påvirke av utenforliggende politiske interesser, men av faglige. Dette forstår ikke Skjeklesæther og Co. I stedet for å konkurrere om å bli best, tyr de til konspirasjonsteorier, personangrep og omskriving av fakta.

Det er direkte feil når Skjeklesæther hevder at de i Haldenalternativet la frem sin presentasjon for ABM-utvikling 10. januar d.å. for første gang. Allerede i november 2004 avholdt Gramo en egen høring for partene i arkivsaken. Etter Gramos invitasjon fremla både Halden- og Fredrikstadalternativet sine planer. Her var Antonsen vertinne og ordstyrer. På bakgrunn av skriftlig materiale og denne fremføringen begynte et samlet Gramostyre å gjøre seg opp en mening. Vi vedtok å vente med en anbefaling til etter ABM-utvikling hadde avholdt et eget høringsmøte. Det er altså feil når Skjeklesæther hevder at Gramos styre i forkant av ABMs egen høring, hadde konkludert med å anbefale en lokalisering. Dette skjedde i ettertid. Mellom tre seriøse (les; politisk og økonomisk vilje på plass) aktører, deriblant Halden, pekte Trondheim seg ut som det beste alternativet.

Tom Skjeklesæther må innse at etter Gramos mening, er andre alternativer bedre enn Haldenalternativet. Men hadde han fulgt med i timen, så hadde han visst at ballen nå ligger hos ABM- utvikling for til slutt å havne i Stortinget. Men i stedet for å bli bedre og fremheve Haldenalternativet, angriper han Marianne Antonsen med useriøs skittkasting.

Når de andre alternativene snakker om sine egenskaper og ambisjoner, snakker Skjeklesæther & Co nå om Marianne Antonsen. Da har Haldenalternativet et problem. De tåler tydeligvis ikke åpen konkurranse eller å bli kikket nærmere etter i kortene.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev