Vossa Jazz-prisen 2020 til Elisabeth Lid Trøen

Ny organisasjon for EMI Recorded Music Norway

I dag har resultatet av den senere tids restruktureringsprosess blitt annonsert fra EMI Group i London. Her er nyhetsbulletinen fra norskavdelingen under Per Eirik Johansens ledelse.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Følgende informasjon ble onsdag ettermiddag lagt ut på EMIs norske nettsider:

«Som tidligere annonsert så har restruktureringsprosessen ført til at EMIs 3 selskaper i Norge, EMI, Virgin og Norske Gram/CMC nå har blitt slått sammen til ett selskap under ledelse av Per Eirik Johansen. Plateetiketten EMI har skiftet navn til Capitol. Capitol, Virgin, Norske Gram og CMC vil bli markedsført som individuelle etiketter i det nye sammenslåtte selskapet EMI Recorded Music Norway.

Restruktureringsprosessen har ført til at EMI Recorded Music Norway har kuttet 14 årsverk, fra 51 til 37 ansatte. Det er forventet at disse nedskjæringene vil medføre besparelser på omtrenet 30% i årlige faste kostnader. Denne nedskjæringen er et resultat av en global nedskjæring i hele EMI konsernet.

Etter omorganiseringen vil ledergruppen i EMI Recorded Music Norway bestå av følgende personer som alle rapporterer til Per Eirik Johansen:

* Hans Olav Grøttheim – A&R Director Capitol & Virgin
* Erling Johannessen – Head of EMI Marketing
* Ivar Noer – Finance Director EMI Recorded Music
* Bjørn Rogstad – Marketing Director Capitol & Virgin

I tillegg vil det utnevnes en Commercial Director som vil ha ansvaret for selskapets salgsaktiviteter.

Norske Gram og CMC vil fremdeles drives fra Trondheim med 2 ansatte ledet av Stein Vanebo – General Manager Norske Gram/CMC.

Hva angår artister som i dag er kontraktert til de enkelte plateetiketter under EMI Recorded Music Norway så vil det i løpet av de neste månedene foregå en dialog mellom selskapet og de enkelte artister angående videre samarbeid. Ytterligere kommentarer i relasjon til artiststallen kan ikke gis på nåværende tidspunkt.

Oslo, 20. mars 2002.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev