Kristin Asbjørnsen

– NRKs oppførsel er under enhver kritikk

En rekke representanter for norsk musikkliv er meget opprørte over måten Norsk Rikskringkasting behandlet sentrale musikkgenre på
under helgens TV-show. Ballade bringer her videre et svært krast brev til NRK fra seks av utdelerne, som føler at deres genre ble neglisjert av de ansvarlige, samtidig som de også selv fikk sin troverdighet punktert av måten direkte-showet ble håndtert på. De kaller nå NRKs håndtering av saken «en hån mot store deler av norsk musikkliv». Brevet er i første omgang stilet til NRK-produsent Jon Ola Sand.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Til NRK, ved Jon Ola Sand

Dette brevet er skrevet på vegne av utdelerne og de genre som ble kuttet ut av Spellemannsprisutdelingen i Oslo Spektrum fredag 1. mars. Den behandlingen de genre fikk som vi presenterte under årets Spellemannprisutdeling var under enhver kritikk.

En sak er at man inviterer profilerte fagpersoner, til å stille opp og presentere prisene, under foregivende at dette skal være en mediebegivenhet, og der enkelte reiser jordkloden rundt fordi man blir nødet til «å være tilstede». Når så sendingen går på lufta viser det seg at hele seks kategorier er effektivt slettet, og knapt nok vies fem sekunder hver i en oppsummering.

Trenger f.eks. norsk jazz denne behandlingen?

Nei, norsk jazz er blitt stor internasjonalt sett på tross av, snarere enn på grunn av, NRKs interesse for genren. Og også her hjemme er jazzscenen noe av det mest livskraftige vi kan vise til i dagens musikkliv. Tilsvarende kan sies om flere av de andre genre som ikke fikk en seriøs behandling.

Men hva gjør NRK? I forbindelse med prisutdelingen later man glatt som om alt det dreier seg om i verden er tabloide størrelser. Det er grunn til å spørre hvorfor NRK igjen og igjen har så liten tillit til publikum. Tror man virkelig for fullt alvor at det ikke sitter noen der ute som er interessert i å høre om jazzprisen? Eller bluesprisen, som ble utdelt for første gang? Eller samtidsprisen? Eller black metal-prisen? Eller musikkvideoprisen? Eller de nominerte i åpen klasse? Å neglisjere seks kategorier, samtidig som NRK skryter av at «hele musikkfamilien igjen er samlet i ett program», er et hån mot store deler av norsk musikkliv.

Dette handler ikke fra vår side om å komme på TV, om man i NRK skulle tro det. Det handler om å misbruke den bransjetroverdighet vi som fagpersoner har overfor miljøene. Flere av oss hadde fått forsikringer om at den genre de representerte, skulle vies den oppmerksomhet som nominasjonen innebar.

Kristin Asbjørnsen, Bendik Hofset, Geir Johnson, Hilde Marstrander, Siri Torjesen, Harald Zwart

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev