Megafon (Foto: Nicolaj Roos)

Nordisk eksportplattform – nordisk støtte?

Kulturministeren håper by:Larm klarer å få støtte også fra de andre nordiske landene.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ved by:Larm 2011 var 80 % av programmet norsk. I 2012 vil bare 50 % av det by:Larm presenterer for internasjonal bransje og presse være norske artister og band, mens den resterende halvdelen kommer fra de andre nordiske landene. Festivalens bookingsjef har til Ballade forklart at de etterhvert sikter mot en lik fordeling av band fra alle de nordiske landene.

Les mer: [link id=67252 title=»by:Larm satser nordisk«]

Nordisk møteplass
Tidligere i november gav kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) [link id=67234 title=»400 000 kroner i støtte til by:Larm»], nettopp for å styrke satsningen på det nordiske aspektet.

— Synes du det etter hvert er rimelig at også svenske og danske myndigheter er med på å finansiere by:Larm, siden by:Larm nå er et nordisk tiltak rettet mot en internasjonal bransje?

— Det er by:Larm som selv må kontakte og eventuelt hente inn finansiering fra de andre nordiske landene. Jeg synes jo det hadde vært flott om de klarte å synliggjøre seg også i de andre landene på en sånn måte at de kunne hente inn finansiering også derfra, sier Huitfeldt.

— Er dette en engangsstøtte for 2012, eller bli det en fast årlig post?

— Det er prosjektstøtte i forbindelse med at by:Larm skal utvikles som møteplass og plattform for den nordiske kulturindustrien. Dessuten ønsker by:Larm å dele ut Nordic Music Prize, slik de også gjorde i 2011.

Huitfeldt viser til den kommende handlingsplanen for kultur og næring, som Kulturdepartementet sammen med Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet skal legge frem i 2012.

— Her vil musikkeksport bli omtalt videre, sier hun.

Prøveår
Av 120 band på by:Larm skal 60 være fra andre nordiske land i 2012. Sist fredag ble en pulje på syv danske og svenske band presentert i programmet.

— Regner dere med å hente inn finansiering fra de andre nordiske landene, siden by:Larm nå presenterer så mye svensk og dansk musikk for internasjonal bransje?

— Ikke i 2012. 2012 er prøveåret for å se om dette fungerer, sier festivalens leder Erlend Mogård-Larsen.

— Hvis det skulle vise seg at dette blir en ting de nordiske landene setter pris og ser verdien av, er det en naturlig utvikling å se etter finansiering i de andre nordiske landene.

— Er det riktig at Oslo kommune og departementet skal finansiere at svensk og dansk musikk presenteres for internasjonal bransje?

— Oslo kommune og Kulturdepartementet støtter mange festivaler i Oslo og over hele landet som presenter utenlandske artister. Det gjør for øvrig Norsk kulturråd også. Her ser jeg ingen forskjell.

— Vil finansiering fra svenske og danske myndigheter gi arrangementet mer tyngde?

— Det kan hende. Det er for så vidt ikke noe jeg har tenkt på. Tyngden kommer ikke på grunn av den offentlige støtten, tyngden kommer i form av hva man leverer og hvem som er til stede, sier Mogård-Larsen.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev