Vinner av Musikklærerprisen 2017 Fridtjof Hjertås Foto: Musikk i skolen

Musikklærerprisen til Fridtjof Hjertås

Musikk i Skolens nyetablerte pris ble tildelt Hjertås under Musikklærernes dag på Værnes i dag.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musikk i Skolen har i år etablert «Musikklærerprisen». Prisen ble i dag delt ut for første gang i forbindelse med Musikklærernes dag på Værnes. Den er etablert for å synliggjøre, styrke og løfte musikklærerens rolle og musikkfagets status i norsk skole.

Musikklærerprisen 2017 er tildelt Fridtjof Hjertås fra Trondheim.

I begrunnelsen heter det:
«Hjertås har i 40 år arbeidet ved Blussuvoll ungdomsskole i Trondheim. Han har hatt enorm betydning for flere generasjoner med elever gjennom sin inkluderende væremåte og tilpassede undervisningsmetodikk. Han har vært lærer for mange kjente musikere i Norge og han har hatt sentrale verv både som arrangør, komponist og skolekorpsdirigent. Han har i tillegg vært musikalsk leder for over 30 musikaloppsetninger på Strinda videregående skole, og for et enda større antall revyer og sangspill på egen skole. Han har vært mye brukt som kursholder, han har forfattet lærebøker, og siden 1985 har han vært praksisveileder for ped-studenter ved NTNU, institutt for musikk og for lærerstudenter

Fridtjof Hjertås har i store deler av karrieren dessuten vært sosiallærer i kombinasjon med musikklærer og brukt musikkfaget aktivt for å fange interessen hos elever som ellers har hatt vansker med å motivere seg for skolegang.»

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.