FB event (1)

Music Export Norway om Norgesfesten 2002 i Hamburg

Music Export Norway sendte i forrige uke ut en invitasjon til norske musikere om å være med å profilere seg selv og nasjonen under den såkalte Norgesfesten i Hamburg 16. til 20. mai. Prosjektet har en økonomisk ramme på 1, 5 millioner kroner, men tilbyr altså ikke noe honorar til artister som er villige til å stille opp.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I henvendelsen fra Music Export Norway heter det bl.a.:

«Dette er en flott anledning for norske artister å vise seg frem. Det blir bygd en scene som skal benyttes til forskjellige kulturelle innslag.

Planleggingen av kultur programmet starter nå og ambassaden i Berlin har bedt Music Export Norway undersøke hvilke artister som er interessert å benytte dette tilbudet. Kulturprogrammet er en del av Norges profileringen og åpen for alle. Det blir ikke solgt billetter og derfor ikke utbetalt honorar. Det arbeides med å skaffe sponsorer som kan dekke noen av reiseutgiftene. Tilbudet inkluderer gratis scene og massiv markedsføring av konsertene. For de som allerede har planlagt turne i Tyskland i det aktuelle tidsrommet kan dette være en anledning til å nå et større publikum i Hamburg og ekstra pressedekning.

Vennligst gi en tilbake melding så snart som mulig på mail om dette er av interesse.»

Som et vedlegg til invitten finner vi en grundig beskrivelse av hele evenementet, som i hvert fall de norske jazzmusikerne Karl Seglem og Ivar Zach ikke ønsker å stille opp på:

«De siste årene har Hamburgs Borgermester i pinsehelgen stilt Rådhusplassen til disposisjon for ulike lands arrangementer. Etter Sverige og Storbritannia har Norge i år sikret seg muligheten til å nå et stort antall sluttbrukere i Europas mest kjøpekraftige region.

Norgesfesten 2002 er et samarbeidsprosjekt mellom Ambassaden, GK Hamburg, Eksportutvalget for Fisk, Norges Turistråd. Norsk næringsliv for øvrig tilbys deltakelse. Prosjektet har en økonomisk ramme på omkring NOK 1,5 mill, hvor omkring NOK 600.000 dekkes via støtte fra UD og NHD.

Hovedmålsettingen er å presentere norsk kultur, turisme, norsk sjømat, informasjonsteknologi, samt andre viktige produkter og bransjer som er interessert i å markedsføre seg i Tyskland. Som kjent er Hamburg en av de viktigste media byene i Tyskland, og deltakelse i arrangementet vil gi muligheter til å presentere seg for et stort og kjøpekraftig publikum. Til den svenske festen i 2000 kom det ca 450 000 besøkende.

Arrangementet går over fem dager og inkluderer en spesiell markering 17.mai. Et stort antall besøkende forventes. En modell av fisketorget i Bergen vil være utstillingens sentrale element, slik at fisk og turisme er sentrale elementer i satsingen. Små turistgater vil utgå fra «fisketorget» med ulike norske stands. Forskjellige norske bransjemiljøer og firmaer vil delta.

En stor hall med scene og restaurant vil bli satt opp. Under hele perioden vil ulike former for kulturaktiviteter og underholdning støttet av UD tilbys.»

I en elektronisk kommentar til kritikken fra Zach og Seglem skriver Inger Dirdal i Music Export Norway : «Beklager at dere finner den utsendte informasjonen provoserende. Music Export Norway ble bedt om å undersøke hvem som kunne ha interesse av arrangementet, og da ønsket vi å være inkluderende.»

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.