Solbjørg Tveiten (Foto: Bjørn Tore Paulen)

Liv laga for regionale musikkbransjetreff

Musikk i Innlandet argumenterer for hvorfor regionene bør ha egne showcasefestivaler. I helga starter den første de arrangerer av sitt slag, i nettopp Innlandet.

Kalender

Av Solbjørg Tveiten, leder Musikk i Innlandet

Jeg har vært på flere bransjetreff i musikkbransjen gjennom tidene. Det kan av og til kjennes litt klamt. Du vet den følelsen av å komme med lua i hånda med håp om at en og annen arrangør skal booke deg til neste arrangement. Mitt sterkeste minne er likevel knyttet til felles glødende interesse i musikk, der delegater i time etter time lytter til det kjente og ukjente.

Debatten rundt bransjetreffets rolle og effekt er viktig, senest under årets by:Larm var tema «Showcase-festivaler, portvokter eller brobygger». Kanskje er vi alle litt begge deler. Det gjøres vurderinger, det velges ut og spørsmålet om tilstrekkelig variasjon vil alltid kunne være et tema.

Når Musikk i Innlandet arrangerer sitt første; Innpuls, er målet det motsatte av mangel på variasjon. Innpuls skal tilgjengeliggjøre variert musikk fra Innlandsartister. Her spilles jazzlåter side om side med folkemusikk, pop, rock, viser, samtids- og klassisk musikk. Uavhengig av hva man kommer fra er det musikk som er tema. Og bare det. Sjangervokterne kan ta ferie og samtidens brede mangfold får gode vekstvilkår.

I dette landskapet har nettopp regionale bransjetreff en rolle. Ved å samle bransjen i et område bygges broer og dører åpnes. Som artisten Halvor uttalte så fint: «Vi trenger noen brobyggere for å skape synergieffekter over Mjøsa i stede for å sitte på hver vår tue.» Her treffer han noe av kjernen i de regionale bransjetreffenes funksjon.

Modellen for Innlandets regionale musikksatsning er sjangeroverskriende og strekker seg lenger enn kun å være en produsent og formidler av musikk. Musikk i Innlandet legger til rette for bedre utviklingsmuligheter for profesjonelle utøvere og for kunstneriske samarbeid, uten en fast scene eller fast ansatte musikere. Innpuls er en arena som favner om mangfoldet og vi når mange musikere gjennom dette arrangementet. Organiseringen er nybrottsarbeid og vil kunne være en foregangsmodell for andre tilsvarende regionale musikerordninger.

Jadudah (Bærum/Gjøvik) spiller på Innpuls 2022. (Foto: Sverre Simonsen)

Innpuls gir musikere en scene hvor de får anledning til å vise hva de jobber med og muligheten til å møte aktuelle arrangører. Etter denne helgen skal blikket være vidåpent for mangfoldet av profesjonell musikk som finnes. Som en brikke i Musikk i Innlandets arbeid med å sikre variert musikk for publikum i alle fylkes kriker og kroker. Det er heller ikke uten betydning at bransjetreff knytter ulike kompetansemiljø sammen. Kunnskapsdeling og styrking av fagmiljøer er vesentlig i arbeidet med å fronte musikkens sak i mengden av interessegrupper.

Dette skal vi være, og alt dette er det flere andre som er. Flere bransjetreff – på flere steder i landet – skaper flere muligheter for dialog mellom musikere og arrangører. Forhåpentlig hviskes følelsen av å komme med lua i hånda bort og erstattes med en erkjennelse av hånd i hanske. Hele bransjens infrastruktur bygger på gjensidig avhengighet.

Denne helga er det vi i Innlandet som inviterer til å samtale om musikk. Vi skal være uenige og enige. Vi skal stikke hull på vår egen musikkboble og ta inn nye inntrykk. Men mest av alt skal vi lytte. Til musikken.

Showcase er musikkbransjeterm for kortere konserter der artister som enten er relativt uetablerte eller har nytt materiale eller andre grunner for å vise fram livesettene sine for musikkbransje og -medier. Showcasefestivaler i Norge inkluderer i dag blant andre Bylarm, Vill Vill Vest*, Sørveiv*, Trondheim Calling* (disse er rytmisk/populærmusikkorientert), samt Folkelarm og Arena Klassisk. Internasjonale, kjente eksempler er Eurosonic Norderslag, South By Southwest, Reeperbahn og Spot Festival. De senere årene har de regionale musikkontorene i Norge vært involvert i de *regionale bransjetreffene som også er showasefestivaler.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev