Liv laga for regionale musikkbransjetreff

Musikk i Innlandet argumenterer for hvorfor regionene bør ha egne showcasefestivaler. I helga starter den første de arrangerer av sitt slag, i nettopp Innlandet.