Jostein Pedersen 2002

– FONO-selskaper ignorante og uprofesjonelle

Musikkekspert og NRK-kjendis Jostein Pedersen mener flere FONO-selskaper mangler folke- og forretningsskikk ved å unnlate å svare på hans henvendelser. Hverken KKV, MTG, Tylden, Norwave, Bonnier eller Tribe har gitt lyd fra seg etter at Pedersen sendte dem promotion-materiale og brev angående en norsk artist på utkikk etter platekontrakt. – Denne tausheten er graverende fordi flere FONO-selskaper mottar offentlig støtte for å gi ut sine plater, skriver Pedersen i et åpent brev til FONO.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Jostein Pedersen, freelancejournalist for NRK og Klassisk Musikkmagasin:

28.oktober, 2002

FONO,

Postboks 5949 Majorstua,

N – 0308 OSLO

I følge web-siden deres arbeider dere «til beste for norsk fonogramproduksjon» og «til fremme av fonogrammer som kulturmedium.» En får gå utifra at FONOs medlemmer også arbeider mot dette målet.

Jeg skriver til dere fordi jeg i løpet av det siste året har erfart den motsatte holdning fra flere av deres medlemmer. Det vil si: jeg har ikke møtt noen holdning i det hele tatt – fordi jeg aldri har mottatt noe svar.

I arbeidet med å selge inn en ny norsk, norskspråklig artist hos flere av deres medlemmer opplever jeg å ikke få svar på mine henvendelser. Nå må selvfølgelig ethvert «selskap» og enhver «leder» drive sin geskjeft etter eget kompetansenivå og forgodtbefinnende, men for en utenforstående forekommer total ignoranse ekstremt uprofesjonelt. I tillegg bryter det selvsagt med enhver folke- og forretningsskikk, i hvert fall i vår del av verden.

Mot dumskap kjemper selv den vise forgjeves, men så enkelt er det dessverre ikke. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at flere av deres medlemsselskaper mottar offentlig støtte for å gi ut sine fonogrammer, enkelte selskaper er sogar avhengig av slik støtte for i det hele tatt å kunne utgi produksjoner. Dermed stiller saken seg annerledes: Hvorfor i all verden skal ikke jeg – en norsk statsborger – få svar på en forretningshenvendelse fra en bedrift som mer eller mindre baserer seg på offentlig støtte? Kan FONO svare meg på dette? I ytterste konsekvens – avhengig av støtten – burde kanskje enkelte selskaper komme inn under Forvaltningsloven som har klare regler på hvordan en skal opptre overfor almenheten? Da er selskapet faktisk pliktig til å svare. Eller har kanskje FONO en felles holdning til dette?

Jeg håper dette kan danne grunnlaget for diskusjoner innad i foreningen. For min del skal jeg sørge for at bevilgende myndigheter blir oppmerksom på dette meget uheldige problemet.

Med hilsen

Jostein Pedersen

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev