Thomas Gramstad 2006 (Foto:Per Inge Østmoen)

EFN: – Gla’nyhet for norsk musikkliv!

INNLEGG: Elektronisk Forpost Norge uttrykker glede over Phonofiles beslutning om å slutte å bruke DRM (kopi- og avspillingssperrer) på sine musikkfiler: – Med denne beslutningen viser Phonofile ikke bare respekt for brukerne, men også for musikerne som ønsker å bli hørt best mulig av flest mulig, på alle typer dataplattformer og avspillingsutstyr.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Thomas Gramstad

Elektronisk Forpost Norge

I tillegg viser Phonofiles beslutning respekt for bevaring av den norske kulturarven. Phonofile er jo i ferd med å etablere seg som en svært viktig kanal for å bevare og formidle norsk kulturarv digitalt, både innenfor og utenfor Norges grenser. Phonofiles nyhetsmelding kan dermed være en sterk kandidat til årets gladnyhet i norsk musikkliv!

Mental kopisperre

EFN håper at Phonofile vil avstå fra å bruke vannmerking som identifiserer et bestemt salg og dermed kunden. Slik vannmerking er en «mental kopisperre» som hemmer folks vilje og mulighet til å dele kultur – lovlig privat kopiering og deling i privatsfæren – da den som kjøpte musikken blir anklaget, evt. utestengt fra tjenester, og evt. må bevise sin uskyld for påtalemakten hvis kopier kommer på ulovlige avveier[1].

Slike vannmerker utgjør en form for overvåkning og krenker kunders og brukeres privatliv og personvern, og kan brukes til å kartlegge en persons omgangskrets.

Andre åpne formater?

Vi registrerer også med glede at Phonofile øker den tekniske kvaliteten (bitraten) på mp3-filene.

Mange av EFNs medlemmer er audiofile som krever høy kvalitet på lydgjengivelsen av musikkprodukter vi kjøper. Mp3-formatet begynner å bli et gammelt format som alltid vil innebære komprimering med tap av lydkvalitet.

Mange i EFN håper at Phonofile vil vurdere å tilby også andre åpne formater, spesielt tapsfrie formater med høy lydkvalitet (som f.eks. FLAC[2]) til kundene.

Phonofile har nå utvidet sitt potensielle kundegrunnlag til å omfatte alle Mac-brukere, samt alle brukere av Linux og relaterte systemer (som utgjør et enda større antall enn Mac-brukerne). Ved å satse på flere åpne filformater med høy lydkvalitet (slik f.eks. Magnatune gjør[3]), kan kundegrunnlaget for norsk digital musikk økes enda mer.

EFN ønsker med dette Phonofile hell og lykke med en ny og bedre forretningsmodell!

[link id=62796 title=»[1] http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2007031509221811042343«]

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec

[3] http://www.magnatune.com/info/

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev