Flere avlyste skoleturnéer – men mye hjemmeskole, også i 2022. (Foto: Thomas Park / Unsplash)

DKS: Betaler ut honorarer etter avlyste skoleturnéer

Utøvere som spiller for elever og andre i DKS-systemet kan beholde fullt honorar dersom hele eller deler av en turné må avlyses på grunn av korona og smittevernregler.

Kalender

Sommerpønsj

01/07/2022 Kl. 19:00

Oslo

Rockeklubben i Porsgrunn 30+2 år 20. august!

20/08/2022 Kl. 17:00

Vestfold og Telemark

Usikkerhet om koronasmitte gjør at DKS-honorar utbetales også ved avlysninger.

Behovet for en justering av vilkårene for avlysninger som følge av korona var tema på et møte Kulturtanken nylig hadde med Kunstnernettverkets DKS-utvalg, og saken har også vært gjenstand for drøftinger med fylkeskommuner og kommuner. Det beskriver Kulturtanken, som er statens forvalter av kultur til skolebarn.

På Kulturtanken.no står vilkårene for oppdragene beskrevet. Omikron har endret rammevilkårene i DKS-ordningen ved at den nye virusvarianten smitter flere, også selv om man er fullvaksinert, selv om sykdomsforløpet ser ut til å være mindre alvorlig enn deltavarianten. Kulturtanken legger derfor til rette for å dekke fullt honorar og innfører et nytt premiss for fylkeskommuner og kommuners bruk av de statlige midlene til DKS: Dersom hele eller deler av en turné i DKS må avlyses fordi en eller flere utøvere må i smittekarantene eller isolasjon som følge av egen eller andres sykdom og som konsekvens av smittevernregler, skal fullt honorar utbetales i henhold til avtale.

– DKS er et viktig arbeidsmarked for mange kunstnere som har stått i en krevende og uforutsigbar situasjon i snart to år. En sikkerhet for utbetaling av honorar vil bidra til større forutsigbarhet og trygghet for de som formidler kunst og kultur til barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i samme sak.

Kulturtanken er ikke part i avtalene mellom utøvere og fylkeskommuner og kommuner, men som etat legger de premisser for bruken av de statlige tilskuddsmidlene til ordningen. En sikkerhet for utbetaling av honorar vil bidra til større forutsigbarhet og trygghet for de som formidler kunst og kultur til barn og unge.

Med den nye omikronvarianten er risikoen for å bli smittet på oppdrag for DKS vesentlig større, selv om smittevernregler overholdes. Dette skaper uforutsigbarhet, og det fremstår som urimelig at det er utøverne som skal bære risikoen, mener Kulturtanken.

Dette betyr at frilansere med enkeltpersonsforetak som inngår kontrakt etter rammeavtalen får utbetalt fullt honorar ved avlysninger som følge av korona. Praksisen gjelder tilbakevirkende fra 1. januar 2022 og inntil videre.
– Vi følger utviklingen i pandemien tett og vil gjøre en ny vurdering før 1. mai i år. Den nye føringen kommer i tillegg til praksisen som er etablert i fylkeskommuner og kommuner om avlysninger som følge av pandemien, skriver Kulturtanken, og viser til Fakta om eksisterende vilkår som de nylig publiserte på sine hjemmesider.

Øystein Strand, direktør i Kulturtanken (Foto: Marie Von Krogh)

– Dette er en justering som er ønsket fra både kunstnerorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner, og jeg er glad for at vi gjennom DKS-ordningen kan bidra til mer forutsigbarhet i en krevende tid for alle utøverne som har sitt virke i DKS, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

De siste dagene har Kulturtanken og statens bruk av penger – og tap blant DKS-frilansutøvere som følge av pandemi – vært heftig diskutert, etter at kunstner Sonia Loinsworth skrev om lønnsutgiftene i det offentlige DKS-systemet. Les Loinsworths kritikk her og her – og Kulturtankens svar her, på Ballade.no.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonsrådgiver

Norsk musikkråd

Administrasjonssjef

Norsk musikkråd

Virksomhetsleder ved Kulturskolen

Fredrikstad kommune

Gitarpedagog

Sør-Varanger kulturskole

Produsent

Nasjonal jazzscene

Vokalpedagog

Horten kulturskole

Daglig leder

Norske Kulturarrangører (NKA)

Kantor/organist

Østre Halsen menighet

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev