Stein Tore Sorthe

by:Larm til Kristiansand

En rekke norske byer kjempet om å få arrangere by:Larm i 2002. De skarpeste kandidatene var Drammen, Halden, Lillehammer og Kristiansand. Nå er avgjørelsen tatt, og det er bare å begynne å øve på bløte konsonanter. – Vi er svært fornøyde med avgjørelsen, og tror at dette vil være med på å stimulere det lokale musikklivet, sier kulturkonsulent Stein Tore Sorthe i Kristiansand kommune.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

by:Larm, som er Norges største bransjetreff for den hjemlige musikkindustrien, feirer sine første fem år i 2002.

Styret i by:Larm har nå vedtatt å legge jubileet til Kristiansand, og har i den anledning lagt spesielt vekt på følgende forutsetninger: et lokalt engasjement for byens musikkmiljø og nye talenter, mange konsertscener, stor hotellkapasitet og gode konferanselokaler.

Kristiansand har i tillegg til dette erfaring med å avvikle lignende arrangementer, og kan ikke minst skilte med Quart Festivalen, som i år feirer sitt tiårsjubileum.

— Mange vil kanskje si at det å arrangere by:Larm etter Tromsø blir som å hoppe etter Wirkola, uttaler daglig leder Erlend Mogård Larsen i by:Larm. – Dette tar vi som en utfordring. Norsk musikk har tatt lange steg fremover parallelt med by:Larm. Dette er oppløftende, men både by:Larm, artistene og bransjen har fortsatt mange utfordringer å ta tak i både nasjonalt og internasjonalt. by:Larm på sin side tar utfordringen og ønsker fortsatt være et lokomotiv for bransjen, nye talenter og den norske musikken.

Etter fire år med by:Larm har uttrykket «by:Larm-effekten» oppstått. Dagbladet skrev nylig: «På fire år har by:Larm tilført hele musikklivet en energi og dynamikk det tidligere manglet.(…) by:Larm har skapt en kultur der det er status å ha vært på den konserten og sett det bandet først.»

by:Larm effekten betyr i følge Mogård Larsen også økt aktivitet og lokal selvtillit, engasjement, fokus på nytt talent, kompetanseheving og nettverksbygging. Dette er elementer som kulturkonsulent Stein Tore Sorthe i Kristansand Kommune ser nytten av.

— Gjennom Quart Festivalen har folk her i byen etter hvert fått smaken på litt styr og ståk. Quart har et nettverk og en kompetanse som vi opplagt kommer til å gjøre bruk av i forbindelse med dette arrangementet, og var da også et av argumentene våre for hvorfor tildelingen burde gå til Kristiansand. Byen vår er ikke akkurat musikk-Norges navle, men det har gjennom årene vært mange gode tiltak, selv om langt fra alle har slått gjenom nasjonalt. Nå er det vårt håp at by:Larm 2002 vil gi betydningsfulle og varige musikalske ringvirkninger for hele Sørlandet.

by:Larm blir også i 2002 arrangert i månedsskiftet februar/mars.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.