FB event (1)

by:Larm ekspanderer

Den årlige samlingen for norsk musikkbransje er ikke lenger kun forbeholdt den kommende generasjonen av norske pop- og rockartister. I år gis det i tillegg til mer plass til jazz-relaterte artister, samt et eget fokus på skandinavisk og fransk musikk. By:Larms styreleder Paal Ritter Schjerven forteller her noe av bakgrunnen for dette valget.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— Satsningen på noen utvalgte skandinaviske og europeiske artister på årets by:Larm har bakgrunn i et ønske om å styrke både festivalen og seminaretunder by:Larm, forteller styreleder Paal Ritter Schjerven.

— Med flere utenlandske opptredende tror vi også det blir mer interesant for potensielle utenlandske seminardeltakere å komme til by:Larm. Med flere internasjonale bransjefolk er det igjen en gylden mulighet for de norske bandene til å få vist seg frem, samtidig som det altså også vil gi oss et bedre seminar.

Ritter Schjerven tror vi kan ha mye å lære av våre naboer i øst og sør, og derfor bør knytte disse nærmere til oss.

— Særlig ønskelig er det å forsøke å øke kontakten på den skandinaviske halvøyen. Jeg tror at disse markedene er såpass like at vi kan ha mye utbytte av å utveksle erfaringer. For eksempel er det nå slik at en del norske spillesteder sliter økonomisk, og må legge ned eller minke aktivitetsnivået sitt. Dette har også Sverige vært gjennom før, mensDanmark har ordninger som til en viss grad hindrer denne utviklingen. Da kandet være interessant å se om dette kun skyldes at de danske spillestedene i mye sterkere grad har mottatt støtte, eller om det er andre faktorer inne i bildet, mener Schjerven.

Hvordan kom ideen om et større utenlandsk fokus?

— Etter å hatt veldig varierende oppmøte på seminariene tidligere år, satte vi ned en arbeidsgruppe bestående av bransjefolk for å se på hva som kunne gjøres for å styrke debatter og foredrag . Dette har gitt et godt grunnlag for årets seminar, som også er konsentrert om færre og mer slagkraftige deler. Det er mye å ta opp, men vi har kanskje ikke truffet bransjens nerve godt nok tidligere.

Når det gjelder selve festivalen, er antall opptredende omtrent det samme som i fjor .

— by:Larm har vokst hele veien fra vi startet i Trondheim i 1998, men etter at det hele toppet seg i Bergen i 2000, hvor over 140 band spilte, valgte vi i fjor å senke antallet artister i Tromsø til under 100 . Ønsket var å høyne kvaliteten, og gjøre det mer overkommelig for publikum å forholde seg til tilbudet. Det tror jeg vi lyktes veldig bra med, sier Schjerven , som derfor vil holde omtrent samme nivå og størrelse i år. De utenlandske bandene, fem fra hvert land, utgjør en liten økning, så de ikke skal skvise ut norske deltakere.

Schjerven understreker at dette i utgangspunktet er et forsøk, og at man nøye vil evaluere resultatet i etterkant av årets festival .

— Spot i Danmark har alltid hatt norske artister i sin festival, og om dette nå også åpner for at norske band kan få spille på Popstad i Sverige, er det et pluss. Det er også kult om vi kan være med å bidra til at norske, svenske og danske artister får mulighet til å øke antall spillejobber i Skandinavia, ved at de får vist seg for bransjefolk i de tre landene.

Hva så med Frankrike og Europa?

— I år satser vi på å presentere franske artister, og få med noen seminardeltakere som har førstehåndskjennskap til den vellykkede franske bølgen. Neste år vil vi ha et annet gjesteland. Jeg tror det kan være interessant og inspirerende for aktører i den norske bransjen å bli presentert for andre måter å jobbe på, og se hvordan ting gjøres i helt andre musikkulturer, fremhever styrelederen.

— Det er viktig å bygge broer i Europa, hvor det stadig blir større etterspørsel etter norsk musikk på scene og CD. Det å ha gjesteland er en måte å invitere til utveksling av artister også utenfor Skandinavia.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.