Live Nation – og Bergen Live – er del av Greener Live (Foto: Bergen Live)

Bergen Live klimakutter: – Slik gjorde vi det

Plutselig er det 2030. Ønskene blant norske arrangører om å klimakutte egne arrangement vokser. Her er ett eksempel om hvor man kan starte: Bergen Live elektrifiserer og kutter avfallsmengendene sine.

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

30/09/2023 Kl. 15:30

Oslo

– For Bergen Live AS handler miljøsertifiseringen om å formalisere, systematisere og synliggjøre vårt arbeid med å skape grønne arrangementer og leveranser til våre kunder. Miljøsertifiseringen ga oss også en god oversikt over hvor skoen trykker og hjalp oss med å prioritere fremtidige tiltak og arbeid. Ole-Morten Algerøy konsernet Live Nation sin arm i Bergen som kalles Greener Live – som ansatt i Bergen Live, med miljø- og klimaansvar.

– Nå er det litt sånn alle mann på dekk … Det nytter ikke at Norge peker på Kina, eller at Bergen Live peker på en større festival i Ungarn … Vi må alle være med og dra det lasset! slik sier Ole-Morten Algerøy det i en egen podkast som Bergen Live har publisert om klimakutt.

Algerøy utdyper i epost til ballade.no det de har satt i gang med, og satt i system:
«Vi er sertifisert Miljøfyrtårn i kategoriene leietaker, grønne arrangementer, grønne konferanser og enkle serveringssteder. Vi er forpliktet til å arbeide for å nå målsetningene i Live Nation sine miljø- og klimaplaner

– Målsetningen med vårt miljøarbeid er å minimere vår negative påvirkning på miljø og klima, herunder skåne natur og kulturminner i vårt nærmiljø.
Bergen Live er også medlem av Klimapartnere Vestland – et regionalt partnerskap for utslippskutt og grønn forretningsutvikling som arbeider for nullutslipp i 2030.

Algerøy ramser opp deres viktigste tiltak:
– Fase ut resterende bruk av dieselaggregater på Bergenhus Festning ved å øke dekningen av faststrøm. Dette prosjektet er per dags dato delfinansiert og vi arbeider med prosjektering av fremtidige installasjoner.

– Redusere avfallsmengden og øke sorteringsgraden. Til sommerens konserter har vi introdusert et nytt resirkulerbart plastglass laget av 80% RPET og vil resirkuleres som nye produkter etter bruk på vårearrangementer. Tilleggsvis arbeider vi med å få ned mengden restavfall ved å introdusere komposterbar emballasje og serveringsartikler. Tidshorisonten på dette er 2022.

Elektrifisere maskinparken – gaffeltrucker og leiebiler.

– Få oversikt over og redusere utslipp i indirekte utslipp fra innkjøp – for eksempel mat og drikke.
(Red. anm. disse kalles gjerne scope 3 i klimakuttsammenhenger.)

 

Les også: Dykker ned i komposten

 

Internasjonal samling av grønne mål
– Da vi er en del av Live Nation-familien drar vi nytte av Green Nation-nettverket, som er en internasjonal arbeidsgruppe som arbeider med klima- og miljøtiltak på tvers av landegrensene. Her hjelper vi hverandre med å foreslå gode løsninger på utfordringer som vi har til felles. Helt konkret har vi det siste året hatt stor nytte av å delta i samtaler om tiltak for å redusere mengden engangsplast.

Les også: Måtte ha med egen kopp for å se Bjørn Eidsvåg

I sommer arrangerer ikke denne bergensarmen av Live Nation noen festival, kun enkeltstående konserter. På konsertene sine har de brukt de nye plastglassene siden 10. juni.

I 2019–2021 har det kommet et nytt begrep inn i musikkarrangørenes hverdag: Grønt veikart. Etter at noen har satt klimakutt ut i live, kom kravet om at bransjen måtte stake ut en vei mot Parisavtalens målsettinger for 2030 – en vei med følge av ordbok med sentrale, delte begreper, håndbok i hvor man kan starte, og møter for deling av erfaringer og råd til hverandre. I dag presenterer Ballade.no to eksempler på hvordan det kan gjøres – og følger opp med fokus på kulturnæringas og organisasjonenes syn på det å jobbe med Grønt veikart.

Infinitum, som Bergen Live samarbeider med om pant, har informasjon til arrangører ute her.

Grønt veikart for kunst- og kultursektorens ressurs- og kampanjesider ligger her.

Grønt veikart ble lansert av Virke, Norsk teater- og orkesterforening, Norske konsertarrangører og Norske kulturhus tidligere i år.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole