Ballade Nr. 1 1977

Ballade i endring

Ballade tar fatt på 2007 med stor entusiasme, og de beste lesertallene noen gang i ryggen. – I den nærmeste tiden vil Ballade fornye seg ganske kraftig, samtidig som vi holder fast ved grunntanken vår: Å være en kritisk, opplysende, kvalitetsbevisst og slagkraftig veggavis for hele det norske musikklivet, sier Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsen.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Som den oppmerksomme leser alt har fått med seg, har Ballade allerede gjennomgått noen endringer. En ny seksjon fra nyttår er annonser for stillinger i kultur- og musikklivet (http://www.ballade.no/jobb.nsf/stillkrono_default), som var noe mange av våre lesere ønsket seg, da vi gjennomførte vår første, store leserundersøkelse i fjor.

Mic Media

Samtidig har Ballade fra nyttår blitt overtatt av MIC Media A/S, som er et nyetablert selskap som skal informere om og promotere norsk musikk i inn- og utland. Selskapet er fortløpende i ferd med å bygge opp tre seksjoner, en medieseksjon, en forlagsseksjon og en annonseseksjon. MIC Media AS eies av Musikkinformasjonssenteret (MIC), de to komponistforeningene NKF og NOPA, sammenslutningen av norske plateselskap – FONO – og Bergen Kommune.

Selskapet har kontor på Georgernes Verft i Bergen.

— Dette er en del av en nødvendig profesjonalisering av Ballade, som alt er Nordens ledende, uavhengige nettavis for kultur og musikk, sier Arvid Skancke-Knutsen.

— Vi har doblet lesertallene våre hvert år siden oppstarten høsten 2000. Nå tar vi grep for å gi leserne våre et enda bedre og mer komplett tilbud.

Dette vil etter hvert gi seg utslag i flere nye seksjoner, samtidig som Ballade altså også åpner opp for annonsering.

— Jeg er overbevist om at vi i løpet av 2007 vil ha styrket posisjonen vår betraktelig, og samtidig vil ha ivaretatt grunnverdiene våre på en god måte, sier Skancke-Knutsen, som overtok redaktørstolen etter Knut Steen fra nyttår.

Brukerstyrt innhold

— Jeg skal ikke røpe for mye av endringene som er på gang, men jeg kan vel si at leserne og brukerne våre vil bli trukket inn i bladet på en helt annen måte enn før.

Et av stikkordene er ”brukerstyrt innhold”, men også en noe større vekt på mer generelt kulturstoff, selv om musikken fremdeles vil stå i klart i fokus.

— Vi ønsker å åpne opp Ballade mer for leserne, og tilby dem et mye mer interaktivt innhold enn hva som har vært modellen til nå. Selv om hovedfokuset naturligvis fremdeles skal være på musikk, vil vi også åpne opp for andre sider av norsk kunst- og kulturliv. Slik det gamle skillet mellom ”høyt” og ”lavt” langt på vei har forsvunnet, vil nok også skillene mellom de forskjellige genrene og kunstartene falle bort, uten at kvaliteten eller egenarten bør svekkes av den grunn. Det er en spennende prosess som vi gjerne vil være med på å speile.

Bygge opp et nettverk

Skancke-Knutsen sier videre at Ballade også i større grad vil ha ambisjoner om å bli en virkelig riksdekkende musikk- og kulturavis.

— Det håper vi blant annet å oppnå gjennom å bygge opp et nettverk av lokale korrespondenter rundt om i landet. Vi ønsker å være til stede der det skjer ting av interesse, om det nå er i nord eller sør.

Hallgeir Isdahl er markedsdirektør i MIC Media AS, med daglig administrativt og økonomisk ansvar for driften i Bergen. Sture Bjørseth er fra nyttår ansatt som leder av annonseseksjonen. Knut Steen er prosjektkoordinator, slik Skancke-Knutsen var det frem til nyttår, og utlånt fra Ballade for å bygge opp redaksjonelle tjenester for den nye bedriften.

Den redaksjonelle grunnstammen i Ballade.no består av Ida Habbestad, Carl Kristian Johansen og Bjørn Hammershaug, i tillegg til redaktøren.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev