Arvid Skancke-Knutsen 2004

Ballade og MIC passerer 200 000 unike brukere

Ballade og Mic.no kunne nylig notere seg ny leserrekord – med over 200 000 unike brukere bare i mars måned. Samtidig blir også Ballade og MICs nettsatsing spesielt positivt fremhevet i en rapport som ble lagt frem i regi av Norsk kulturråd denne uken. – Ballade.no har vært et viktig redskap i arbeidet med å omstille Musikkinformasjonssenteret til oppgaven med å dekke hele musikklivet, skriver Jørgen Langdalen, som samtidig påpeker viktigheten av at Ballade gis full redaksjonell frihet, og anbefaler at Ballade skilles ut som en egen avdeling innen MIC.

Kalender

Av Knut Steen

Ballade.no og MICs øvrige nettsatsinger kunne i mars i år notere over 200 000 unike brukere på en måned. Dette er en dobling i antall unike brukere bare fra september 2004, og nok et kraftig byks for MICs nettsatsinger. Til sammen gir det i underkant av 4 millioner treff på en måned – noe som gjør MICs nettsider til en betydelig aktør på kulturfeltet.

— Vi er selvsagt svært glad for denne utviklingen, sier Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsen. – Vi har aldri brukt fem øre på markedsføring, så denne suksessen skyldes utelukkende jungeltelegrafen. Og forhåpentlig også det faktum at vi bevisst satser på å gi leserne våre et litt annet tilbud enn det man ofte finner i media ellers.

Idol-fri sone: Snobberi eller sunn prioritering?

Hvor er det Ballade skiller seg fra andre medier i dag, mener du?

— Først og fremst ved at vi velger å satse på stoffområder som mange andre medier nok ser på som altfor ”smale”. Vår erfaring er at leserne er interessert i noe mer og noe annet enn listetopper, kjendissladder og Idol-hysteri. Den slags finner du nok av ellers i media for tiden.

Men er ikke det en litt snobbete holdning? Ballade skal vel dekke hele det norske musikklivet – inkludert Idol og andre artister som satser på det mer underholdningspregede?

— Når man ser på oppmerksomheten et konsept som Idol blir til del både hos Akersgata og mer kommersielle nettsteder, har jeg ikke særlig dårlig samvittighet for at vi velger å erklære Ballade som Idol-fri sone. Jeg tror vi gjør en bedre jobb om vi satser på å fokusere på alt det spennende som skjer i norsk musikkliv om dagen, som ikke har like lett for å slippe gjennom kjendiståken. Vi må kunne tillate oss å si at noen uttrykk har kvalitet, og at vi derfor bruker vår posisjon til å bringe det til torgs. Forhåpentlig klarer vi å guide leserne våre til noen gode kulturopplevelser i løpet av en måned, samtidig som vi også holder dem orientert om hva som rører seg innenfor den mer bransjepregede delen av musikklivet.

”Ballade: Et viktig forum”

Norsk kulturråd slapp denne uken den store rapporten om post 74 på statsbudsjettet, som bl.a. rommer en rekke organisasjoner, stiftelser og arkiver innen musikklivet. En av delrapportene handler om ”Dokumentasjon og informasjon på musikkområdet”, der utreder Jørgen Langdalen særlig tar for seg Musikkinformasjonssenteret, Norsk Jazzarkiv, Norsk Visearkiv og Europas Blues Senter på Notodden.

Her heter det blant annet: ”Den viktigste enkeltsatsingen til Musikkinformasjonssenteret er kanskje det nettbaserte musikktidsskriftet Ballade.no, som på uavhengig redaksjonell basis tilbyr daglig oppdatert meldingstjeneste, reportasjer, kommentarer og bakgrunnsstoff om norsk musikkliv.”

Og videre: ”Ballade.no har presentert en rekke interessante portrettintervjuer og ulike artikkelserier om aktuelle temaer i musikk- og kulturlivet. Tidsskriftet er også blitt et viktig forum for bransjenyheter og bransjedebatter.”

— Det er naturligvis en hyggelig karakteristikk å ta med seg, særlig i en så offisiell vurdering som dette er, sier Skancke-Knutsen. – Vi var også et av de svært få nettstedene som ble spesielt trukket frem i Kulturdepartementets gjennomgang av kulturpolitikken frem mot 2014. Vi er en svært liten redaksjon, og har ofte mer enn nok med å holde hodet over vannet. Derfor er denne type anerkjennelse fint å ta med seg.

Redaksjonell frihet – en betingelse for troverdighet og suksess

I rapporten legger Langdalen også vekt på at Ballade må regnes som en separat virksomhet innen driften til MIC, og skriver:

”Ballade.no er et internettidsskift med egen redaktør og bør ha full redaksjonell frihet i forhold til Musikkinformasjonssenteret. Skal tidsskriftet utvikle kraft og selvstendighet, må redaktørplakaten gjelde. Å publisere et tidsskrift er en helt annen slags virksomhet enn informasjons- og promoteringsarbeid. Aviser eller tidsskrifter har på den ene siden en langt videre oppgave enn å drive med ren informasjon; på den annen side driver de slett ikke med promotering. De er opinionsorganer. Musikkinformasjonssenterets informasjons- og promoteringsvirksomhet kan ikke være retningsgivende og forpliktende for Ballade.no-redaktøren, som tvert imot er forpliktet til å utforme en egen selvstendig publisistisk agenda.”

— Jeg tror nok at nettopp vår uavhengige linje er mye av grunnen til vår suksess, sier Arvid Skancke-Knutsen. – Vi har muligheten til å se kritisk på forhold i norsk musikkbransje, og selvsagt også trekke frem det positive. Under dagens ledelse i Musikkinformasjonssenteret møter vi stor forståelse for at den redaksjonelle friheten er viktig, og det er da også bekreftet av MICs styre at vi skal drive under redaktørplakaten.

Bør Ballade bli en stat i staten?

I den delen av rapporten som berører Ballade spesielt, skriver Langdalen at MIC kanskje også kan vurdere å skille ut Ballade.no-redaksjonen som egen avdeling, og at det er ”nødvendig å individualisere Musikkinformasjonssenterets og Ballade.nos nettidentiteter bedre i forhold til hverandre”.

Hva synes Balladeredaktøren, som også har vært Ballades eneste faste ansatte frem til disse dager, om disse tankene?

— Det vil jo eventuelt være en sak for MICs styre, og noe som først må vurderes av MIC-direktør Svein Bjørkås. Vi er som sagt veldig fornøyd med utviklingen av lesertallene, og setter også stor pris på den anerkjennelsen som ligger i en rapport som denne. Ellers går jo hele senteret inn en spennende tid, når vi snart skal etablere oss i miljøet på Solli plass. Det er mange elementer som skal på plass i den forbindelse, men generelt er nok pågangsmotet og optimismen her i gården større enn på lenge.

— Om jeg ellers skal få lov til å komme med et hjertesukk som Ballades redaktør, må det være at vi – i likhet med store deler av norsk kulturliv – trenger å bli tilført ytterligere ressurser. En liten skjerv av den pressestøtten som tilfaller papiraviser med langt mindre nedslagsfelt enn oss, hadde vært en god start.

Ballade vil fremover bringe flere utdrag fra kulturrådets viktige rapport, i tillegg til debatter og innlegg. En samling av evalueringsrapportene kan leses på denne siden hos Norsk kulturråd.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev