Alexander Krohg Plur (rektor, Kulturskolen i Ås), Ola Nordal (ordfører, Ås), Magnus Thue (statssekretær, Kunnskapsdepartementet), Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd) og Merete Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd) (Foto: Norsk kulturskoleråd)

Ås Årets kulturskolekommune

Prisen ble i dag overrakt kommunen på Lederkonferansen 2017 torsdag. Føya kommune fikk «Hederlig omtale.

Kalender

OPUS13: Debutkonsert

25/01/2022 Kl. 19.00

Oslo

Operapub på Røverstaden

26/01/2022 Kl. 19:00

Oslo

Glogerfestspillene: åpningskonsert

26/01/2022 Kl. 19:30

Viken

Prisen Årets kulturskolekommune utdeles av Norsk kulturskoleråd. Den tildeles kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre.

Årets kommune ble Ås kommune i Akershus. Prisen ble torsdag overrakt ordfører Ola Nordal og kulturskolerektor Alexander Krohg Plur under Lederkonferansen 2017 i Oslo.

Juryens uttalelse:
«Ås er en kommune som har utviklet en omfattende kulturskolemodell med mange fagområder i sin portefølje. Arbeidet innen alle fagområdene kjennetegnes av både bredde og kvalitet. Ås har et langsiktig perspektiv på utviklingen av sin kulturskole, og har et planverk som kan være til inspirasjon og motivasjon for andre. Kommunens kulturskole er også et svært godt utbygget lokalt ressurssenter om bidrar med kompetanse til både grunnskole, barnehage og kulturlivet for øvrig. Kulturskolen i Ås er tidligere utnevnt som «Fyrtårnskole i
Norge» av Norsk kulturskoleråd.

Årets kulturskolekommune 2017 har gjennom sin kulturskole utviklet et flerkulturelt tilbud som er fremhevet som nasjonalt eksempel, blant annet Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Et særskilt trekk ved Ås er at arbeidet med inkludering har foregått systematisk over mange år. Blant annet er det etablert et eget internasjonalt kultursenter, som driftes av kulturskolen.

Kulturskolen i Ås har ansvaret for gjennomføringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) i kommunen. Siden 2016 har kommunen vært en såkalt 100 prosent-kommune i DKS. Det innebærer at kommunen disponerer hele DKS-potten selv, og har hele det administrative ansvaret, heller enn at spillemidlene går via fylkeskommunen, som er det vanligste.
Ås kommunen har gjennom kulturskolen vist en fremragende evne til å knytte til seg eksterne samarbeidspartnere som også har bidratt økonomisk til kulturskolen.
En spesiell satsing som må trekkes frem i Ås, er samarbeidet med andre kommuner i regionen og Norges musikkhøgskole om det som kalles Follo-piloten. Kulturskolen i Årets kulturskolekommune 2017 var initiativtaker til prosjektet. I samarbeidet inngår også Dextra Musica – et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB

Hederlig omtale til Frøya
Som nytt av året valgte Norsk kulturskoleråds sentralstyre å dele ut en «Hederlig omtale» – til Frøya kommune.

Om Frøya som kulturskoleeier sier juryen blant annet følgende:

«Frøya kommune har gjennom flere år prioritert kulturskoletilbudet særlig høyt. Kommunens kulturskole fikk nye lokaler i 2014, med kontorer til alle ansatte, flere øvingsrom og et profesjonelt lydstudio. I tillegg er det kulturhus og videregående skole i samme bygg. Dette ble et stort løft for kulturskolen. Organisasjonsmessig ble kulturskolen en egen virksomhet i 2014, organisert som en del av oppvekstsektoren, underlagt kommunalsjefen i rådmannsteamet.

I mai 2016 vedtok kommunestyret at den nye rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», legges til grunn for videre drift og utvikling av kulturskoletilbudet i kommunen, gjeldende fra skoleåret 2016-2017. Rammeplanen inngår nå i Frøya kommunes kulturplan som et plangrunnlag for kulturskolen.

Frøya kulturskole har i mange år vært lokalt ressurssenter. Dette inkluderer også et omfattende arbeid opp mot kommunenes minoritetsspråklige innbyggere.»

Juryen som har vurderte årets nominerte kommuner har bestått av Kirsti Saxi (senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Erling Lien Barlindhaug (avdelingsdirektør for utdanning i KS) og Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd). Juryen leverte sin innstilling til Norsk kulturskoleråds sentralstyre, som fattet det avgjørende vedtaket.

Tidligere prisvinnere
• 2016: Kongsberg (Buskerud)
• 2015: Kvinnherad (Hordaland)
• 2014: Stavanger (Rogaland)
• 2012: Tana/Deanu (Finnmark)
• 2010: Fjell (Hordaland)
• 2007: Fredrikstad (Østfold)
• 2006: Skien (Telemark)
• 2005: Eidsvoll (Akershus)
• 2004: Østre Toten (Oppland)
• 2003: Asker (Akershus)
• 2002: Tromsø (Troms)
• 2001: Bergen (Hordaland)
• 2000: Porsgrunn (Telemark)
• 1999: Trondheim (Sør-Trøndelag)
• 1998: Kåfjord (Troms)
• 1997: Namsos (Nord-Trøndelag)

Stillinger

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

Generalsekretær

Noregs Ungdomslag

Seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv

Norges musikkhøgskole (NMH)

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this