Det tok 2 års planlegging, men bare 2 timer for britiske folkevalgte å vedta ny regler mot ulovlig fildeling.

De nye tiltakene inngår i loven Digital Economy Act 2010, som også omfatter en rekke andre områder. De forplikter internettselskapene, de såkalte isp-ene, til å advare enkelt-fildelerne mot ulovligheter og i siste instans kutte internettilgangen..

Det har vært livlig debatt om forslagene og, ikke overraskende, høylydt motstand fra mange nettbrukere og deres talspersoner. Siste snublestein kom ta isp-en TALKTALK signaliserte at den ikke kommer til å rette seg etter pålegg fra innholdsleverandører (som platebransjen) om verken å sende ut trusselbrev eller å kutte nettforbindelsen til enkeltkunder. Andre aktører har vært mindre kritiske og noen direkte postitive. Det siste gjelder for eksempel Sky, som både leverer innhold og internettforbindelse. Også Virgin Media har innrømmet behovet for tiltak for å sikre rettighetshaverne, selv om selskapets støtte i engelske aviser beskrives som lunken.

I forlengelsen av Parlamentets vedtak skal et eget organ, Ofcom, nå vurdere hvor mye som skal til før enkelt-fildeleren får det første brevet. Overvåkningen skal foregå mye på samme måte som den Advokatfirmaet Simonsen, med konsesjon fra Datatilsynet, har gjennomført i Norge: Et privat selskap overvåker fildelingstrafikken og registrerer de såkalte ip-adressene som er involvert. Men det er bare isp-en som kan koble disse adressene (egentlig tall-nøkler som gir tilgang til nettet fra sesjon til sesjon) med hvilken abonnent som brukte dem på hvilke tidspunkt. Når fildelingen hos en enkelt bruker når et visst nivå (dette nivået er ennå ikke fastlagt) sendes det en advarsel. Et nytt nivå i fildelingen fører til et nytt brev. Hvis den ulovlige fildelingen fortsetter og passerer nivå 3, stenges abonnenten, og med nødvendighet alle andre som bruker samme forbindelse, ute fra internett.

Publisert:

Del: