Nå må vi tørre å satse på estetiske fag i videregående skole!

Nordland tok den voksne beslutninga om å redde VG1 på musikklinja i Sortland. Nå må de også snu om danselinja i Bodø. Vi er bekymret for nedprioriteringa av estetiske fag i videregående skoler i hele landet, skriver Creo og Fagrådet for Musikk, dans og drama.

Mellom menneske og maskin

– Det sterke forholdet mellom musikk og lyd er jeg i tvil om er helt nødvendig, sier Christian Blom, som er i ferd med å avslutte forskningsprosjektet sitt om transmedial komposisjon.

Musikk representert i flest kulturhus

Ny rapport for Kulturrådet om hva som skjer i kulturhusene viser høyt aktivitetsnivå og samarbeid mellom nye og gamle hus.

Musikk og andrespråk

Barna synger på norsk lenge før de selv begynner å produsere talt språk. Hvorfor brukes ikke sang mer i sammenheng med at barn og unge med et annet morsmål skal tilegne seg norsk fortest mulig, spør Nora Bilalovic Kulset.