TUR

Trondheim Underground Radiostopper sin «radio»

Trondheim Underground Radio har siden 29. januar 2001 fungert som en samleportal for en rekke band/artister med base i Midt-Norge, med en løpende avspilling av disse artistenes musikk. – Vi har i hele denne perioden hatt en diskusjon med TONO om å kunne gjøre denne avspillingen kostnadsfritt, siden nettsidene våre fungerer som en utvidet ”hjemmeside” for artistene, skriver Anders ”Lon” Lund i TUR. – TONO har nå ettertrykkelig gitt beskjed om at TUR må betale vederlag for å kunne fortsette. Dette medfører at vi ser oss nødt til å avvikle aktiviteten.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Anders «Lon» Lund

Trondheim Underground Radio (TUR)

TUR har siden 29. januar 2001 fungert som en samleportal for en rekke band/artister med base i Midt-Norge, med en løpende avspilling av disse artistenes musikk. Vi har i hele denne perioden (over fire og et halvt år), med ujevne mellomrom, hatt en diskusjon med TONO om å kunne gjøre denne avspillingen kostnadsfritt.

TONO har nå ettertrykkelig gitt beskjed om at de ikke er villige til å fortsette noen diskusjon; TUR må betale vederlag for å kunne fortsette. Dette medfører at vi ser oss nødt til å avvikle aktiviteten.

Ett av hovedargumentene til TUR i alle disse år har vært at vi ikke ser på prosjektet som en «tredjepartstjeneste», men et samarbeidsprosjekt med artistene og et nettsted som fungerer som en «utvidet hjemmeside» for bandene. Artister kan, etter avtale med TONO, tilgjengeliggjøre rettighetsbeskyttet materiale på sine hjemmesider (gitt nødvendig merking om at det er rettighetsbeskyttet), og mye av vår argumentasjon har gått på at det burde være mulig å gjennomføre vår tjeneste kostnadsfritt, gitt at vi følger gitte retningslinjer:

* band/artister bestemmer selv hva som skal være/ikke være på spillelista
* band/artister med TONO-avtale merkes som rettighetsbeskyttet på TUR

Det har aldri vært snakk om at TUR selv gjør vilkårlig utvelgelse av musikk fra TONO-registrerte artister. Bandene er selv med på å bestemme innholdet, og hvilken spilleliste vi til enhver tid opererer med. TUR ser på vår tjeneste som tilrettelegging for artistene, og mener i så henseende at vi ikke har kommet inn under den ordinære betegnelsen «webradio».

Dette er TONO ikke enig i, og konklusjonen er nå entydig: TUR må inngå avtale med
TONO om betaling av vederlag for å kunne fortsette.

TUR er et prosjekt som er basert på null inntjening. Vi har forsøkt å bestrebe nøytralitet og objektivitet, med mest mulig likhet for artistene. Web-sidene er derfor fri for reklame, og det er ikke ønskelig å ta betalt fra artistene. En ekstra kostnad på 6000 kroner i året (7200 fra årsskiftet) vil være en umulig kostnad å bære.

Tjenesten er drevet ved frivillig innsats. Vi kan ikke betale for å legge ned arbeidstid i dette, og samtidig vil mye av motivasjonen svikte. Vi har ved flere anledninger mottatt penger (gjennom suverene støtteordninger som Frifond, Transport-, Turne- og Festivalstøtteordningen, etc.), men dette er penger vi har forsøkt å kanalisere gjennom bandene ved å gjennomføre konsert-turneer utenfor Midt-Norge.

Dette har vært vårt forsøk på å gi noen av bandene noe igjen for det TUR driver med, og også en mulighet for oss å sette fokus på musikkmiljøet i Trondheim/Midt-Norge slik at bandene som helhet forhåpentligvis ville kunne få økt oppmerksomhet. Slike støttemidler er også øremerket til slike formål, og lar seg vanskelig ompostere til betaling av vederlagsavgifter.

Lokalt, og til en viss grad innad i «bransjen», føler vi at TUR har fått god oppmerksomhet, og bidratt til økt fokus på (og kontakt mellom) artister i regionen. I alle fall håper vi det. Opp i mot 200 forskjellige band/artister har i årenes løp vært deltakende i TUR, og vi synes det er trist for alle parter at vi nå må terminere aktiviteten med avspilling av musikken.

Selv føler vi at dette ender med at alle sitter igjen med «Svarte-Per». Streaming av musikken var hovedårsaken til at TUR startet opp. Med tiden har aktiviteten vokst en del i omfang til å også (som vi allerede har nevnt) omfatte konserter, og i tillegg annonsering av konserter, et spedt forsøk på å starte en fanzine, oppsamling av konsertplakater relatert til «TUR-band»,
samarbeid med Studentradioen i Trondheim og ikke minst oppstarten av et diskusjonsforum, som for ikke lenge siden passerte 40 000 innlegg.

Det er fortsatt litt uklart hva vi vil gjøre med biaktivitetene, men dette er noe vi nødvendigvis må ta stilling til utover høsten 2005.

For mer informasjon kan man ta kontakt med Trondheim Underground Radio (TUR) på www.turmusic.no.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev