© asamaria.com

Stem etter hjertet!

INNLEGG: Det nærmer seg valg, og MFOs leder Hans Ole Rian presenterer her sitt syn på partienes kulturpolitikk.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Politikk handler om veivalg og grunnleggende verdier. Hva slags arbeidsliv skal vi ha? Skal politikken legge vekt på individet eller kollektivet? I et land hvor kulturbevilgningene når stadig nye høyder er det lett å tro at det ikke spiller noe rolle enten det er Erna, Siv eller Jens som styrer landet. Men det gjør det! På mange områder i samfunnet vil du faktisk merke en forskjell alt avhengig av hvem som får sitte med hendene på rattet de neste fire årene.

LO har nylig analysert opposisjonens standpunkter i arbeidslivspolitikken de siste åra. Rapporten konkluderer med at arbeidstakerne ville fått svekkede rettigheter og dårligere vilkår om de borgerlige partiene hadde fått viljen sin. Under Bondevik ble arbeidstakernes vern og rettigheter markant dårligere. Kommuneøkonomien, arbeidslivet, skolene og sykehusene påvirkes altså av hvem det er som sitter med makta.

Brød og smør
Et område som ikke alltid er like lett å få øye på i valgkampens hete er kulturpolitikken.

Etter min mening er kultur like viktig som brød og smør. For MFO er dette like udiskutabelt som kunstens egenverdi. Regjeringene etter andre verdenskrig har i stor grad vært enige om at det offentlige skal støtte opp under en mangfoldig kultursektor. Heldigvis. Og de siste åra har kultursektoren fått et merkbart økonomisk løft takket være de rødgrønne regjeringspartienes felles politiske plattform, Kulturløftet, som kom på plass etter initiativ fra kulturlivet. Ja, hvis noen har glemt det, var faktisk kulturpolitikk det første området SV, Ap og Sp ble enige om.

Men alt er ikke rosenrødt hos de rødgrønne heller. Til tross for at både kulturskole og kunstneres levekår har fått sine egne punkter i kulturløftet er det langt igjen til vi kan kalle det et løft. Kulturskolene går for lut og kaldt vann i mange kommuner. Det samme kan vi si når det gjelder kunstneres levekår i det ganske land. Kulturskole-floka kan enkelt løses ved å innføre en forskrift som sikrer både kulturskoleplasser til alle barn som ønsker det, og et innhold av høy kunstnerisk og pedagogisk kvalitet. Kristin Halvorsen har i vår tatt til orde for en lovfesting av den nylig innførte kulturskoletimen. Vi håper at den loven kommer snart og at den er god.

Å forbedre kunstneres levekår er ikke like enkelt. Her må det endringer til i regi av både Kulturdepartementet, Finansdepartementet og NAV. Folketrygdens bestemmelser må endres når det gjelder sykepenger og dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og kulturarbeidere. Dessuten må det på plass pensjonsordninger for denne gruppa. Budskapet her er at de som lager kunsten også må kunne tjene til smør på brødet. Per i dag er det dessverre slik at en del musikere og andre kunstnere faktisk lever under fattigdomsgrensa både mens de jobber og når de blir pensjonister (hvis de i det hele tatt har råd til å pensjonere seg da). Sånn kan vi ikke ha det!

Rød-grønt vs borgerlig
Etter en gjennomgang av partienes nylig vedtatte handlingsprogrammer kan jeg si følgende om kulturpolitikken isolert sett:

De rødgrønne skiller seg ut med et felles kulturmanifest som er utarbeidet i samarbeid med kultursektoren. Flere partier har kastet seg på 1-prosenten som er Kulturløftets punkt nr. 1 og de fleste sier at de ønsker en satsning på kulturskolene. Høyre sier at de ikke vil kutte i kulturbudsjettene, bare omprioritere litt. Deres mulige regjeringspartner FrP ønsker imidlertid å kutte nærmere 16 % og de vil legge ned Kulturrådet. Venstres kulturpolitikk ser i utgangpunktet veldig bra og ikke minst omfattende ut, men i god liberalistisk ånd vil de utradere store deler av åndsverkloven og åpne opp for fri bruk og fri flyt på nettet. Med et par pennestrøk vil de altså fjerne mange kunstneres mulighet til smør på brødet. Det samme vil Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Dersom du er opptatt av en rettferdig arbeidslivspolitikk og ønsker deg et rikt kulturliv hvor kunstnerne også kan leve av sitt virke har du nå kanskje fått noen hint til hvordan du bør stemme til høsten.

Uansett vil jeg oppfordre dere alle til å stemme etter hjertet også kan jeg bare håpe på et godt resultat for kulturlivet.

Godt valg!

Hans Ole Rian er forbundsleder i MFO. En mer detaljert beskrivelse av partienes kulturpolitikk — slik MFO leser den — finner du her. MFO arrangerer i dag. Forbundet arrangerer i dag en kulturpolitisk konferanse.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev