Styreleder Ingrid Kindem i NOPA (Foto: Anne Valeur)

Statsbudsjettet 2020: Kulturbudsjettet øker, men kan du skru opp musikken?

Trine Skei Grande fortjener ros. Hun har økt kulturbudsjettet med 850 millioner fra fjoråret, skriver NOPAs styreleder Ingrid Kindem i denne kommentaren til kulturbudsjettet.

Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Denne kommentaren var først publisert på NOPAS hjemmeside, og Ballade har fått tillatelse til å dele den.

– Dette er en kulturminister som tar kulturens kraft i samfunnet på alvor. Det applauderer vi, innleder styreleder i NOPA, Ingrid Kindem, med i kommentaren om forslaget til kulturbudsjett for 2020.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet)

Likevel er det en stor mangel:
Vi savner komponistene og sangtekstforfatterne i kulturbudsjettet. Kunstnerøkonomien får dessverre ikke løftet den fortjener.

Flere stipendhjemler til Statens kunstnerstipend
Det er flere lyspunkt i årets statsbudsjett. Etter flere år hvor stipendhjemlene har stått på stedet hvil, får Statens kunstnerstipend endelig et løft. Det blir 37 flere stipendhjemler, en økning på 22 millioner kroner. Stipendet økes i takt med grunnbeløpet i folketrygden – fra 268 222 kroner per år til kr 276 805 for 2020.

Fremover skal NOPA kjempe for at populærkomponistene og sangtekstforfatterne får sin andel av disse hjemlene.

I flere år har vi bedt om at sangpoesien får den anerkjennelsen den fortjener – gi tekstforfatterne egne stipender!

Dette vil også være i tråd med Kulturdepartementets satsning på språkmangfold. Barn lærer seg å synge før de kan snakke, så hvem er vel bedre egnet til å bidra til at språkmangfoldet bevares? Vi må bevare språket, identiteten og historien som ligger i sangtekstene.

Ingen økning i privatkopiering
Norwaco fordeler den individuelle kompensasjonen til rettighetshaverne for lovlig kopiering til privat bruk. Ordningen gjør at man som privatperson kan kopiere åndsverk og annet beskyttet materiale, som for eksempel musikk, film, TV-innhold, lydbøker, tekst og visuelle verk gratis og dele med nære venner og familie. Rettighetshaverne får økonomisk kompensasjon gjennom en årlig bevilgning i statsbudsjettet – gjennom Fond for lyd og bilde.

I 2018 ble ordningen utvidet til også å gjelde litterære og visuelle verk, uten at kompensasjonen ble økt.

Det betyr at opphaverne på musikkområdet får en nedgang. Ordningen må utvides nå.

Styrket mangfoldsarbeid
Kultur- og likestillingsministeren kombinerer hennes to fagområder og gir et solid løft til satsningen på kultur og mangfold. I 2019 har Kulturdepartementet fordelt til sammen 18 mill. kroner på ulike tiltak og prosjekter på kulturområdet, som skal stimulere til mangfold. Balansekunst, som NOPA er medlem av, får et betydelig løft på 2,3 millioner.

Vi er glade for at regjeringen støtter oss i arbeidet for et mangfoldig og likestilt kulturliv.

Satsning på norsk spillindustri
Dataspill trekkes frem som et kulturuttrykk og en næring. Bevilgningen til norske dataspill økes med 10 millioner. NOPA følger denne satsningen, og ønsker at komponistene skal få ta del i den. Derfor utarbeider vi vår egen dataspillstrategi, og jobber tett med medlemmer som har erfaring innenfor dette fagfeltet.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.

Redaktør i Ballade, Guro Kleveland, er styreleder i Balansekunst, som NOPA omtaler her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev