© kulturrad.no

– Pengene går til musikerne

Arnfinn Bjerkestrand i Norsk kulturråd garanterer flere konserter i distriktene med omdisponeringen av midler fra Rikskonsertene.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tidligere denne uken bestemte kulturminister Anniken Huitfeldt at midler fra Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet skal omdisponeres til Norsk kulturråds arrangør og musikerordninger.

Les også: [link id=66812 title=»Omlegging av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet«]

— Viktig å styrke lokal økonomi
Kulturrådsmedlem Arnfinn Bjerkestrand mener det er en riktig avgjørelse.

— Det er bra at økonomien knyttet til musiker- og arrangørstøtteordningene i Norsk kulturråd øker, fordi det er viktig å få styrket den lokale økonomien. Det som er viktig er ikke hvem som gjør dette, men hvem vi når. Vi håper å få bukt med mikroøkonomien til musikere og frilansmusikere, slik at de kan få en bærekraftig økonomi. Kulturhusene er viktige medspillere lokalt og regionalt, og jeg håper at man der kan ta initiativ med de lokale arrangørmiljøene, og at der det ikke er slike miljøer at man søker å etablere slike.

Les reaksjoner på omleggingen: * [link id=66813 title=»Opprørt og skuffet«]
* [link id=66814 title=»– Et særdeles dårlig valg«] * [link id=66815 title=»– Vil doble arrangørstøtten«] *[link id=66816 title=» – En veldig positiv omlegging«]

Bjerkestrand håper ikke kulturhusene “er så avhengig av en statlig konsertprodusent som det kan se ut som de er”.

— I og med at det bygges såpass mye kulturhus og konserthus vil jeg oppfordre kommunene til å ta et større ansvar for å finne og støtte lokale arrangører slik at man kan møte de utfordringene som kulturhusene og alle andre spillesteder og konserthus står overfor.

Les debatten om DIFI-rapporten som ligger til grunn for omdisponeringen.

–Pengene tas ikke fra noen
— Hvor mye penger tilføres Kulturrådets ordninger?

— De tallene har ikke jeg sett. Den offentlige konsertvirksomheten i Rikskonsertene ligger på 26 millioner kroner. Hver produksjon i Rikskonsertene koster omtrent 1,2 millioner kroner og har en kostnad på 122.000 kroner per konsert, mens Kulturrådets arrangørstøtte har et gjennomsnitt på 2 500 kroner per konsert.

Les reaksjoner på omleggingen: * [link id=66813 title=»Opprørt og skuffet«]
* [link id=66814 title=»– Et særdeles dårlig valg«] * [link id=66815 title=»– Vil doble arrangørstøtten«] *[link id=66816 title=» – En veldig positiv omlegging«]

— «Små summer til mange» minner om den gamle LOK-ordningen på 6 millioner kroner, som ble lagt ned av Trond Giske og omdisponert til Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet i 2007?

— Det er viktig å få ordningene større og det er derfor vi vrir ordningen til de lokale arrangørene. De konsertene Rikskonsertene arrangerer er også støttet av andre, og vi får søknader på de konsertene Rikskonsertene arrangerer. Når man sier at Rikskonsertenes offentlige konserter er fullfinansiert stemmer ikke det alltid. Lokale arrangører har behov for ytterligere støtte. Med så mange som ikke får musiker- og arrangørstøtten er det opplagt at for å få bærekraftig økonomi er det riktig å flytte pengene i denne omgangen. Pengene tas ikke fra noen, de går til musikere. Det går til frilansere som i den grad jeg ønsker ikke har tatt del i veksten i de offentlige kulturbudsjettene de siste årene. Det er veldig viktig for frilansere at vi styrker deres vilkår.

Sanger Live Maria Roggen er kritisk til endringene i Rikskonsertene og Samstemt! sin rolle i prosessen: [link id=66818 title=»Samstemt mot bånn.«]

Ikke mer makt
Kulturminister Anniken Huitfeldt sa på Kulturrådets debattmøte om kultur- og litteraturhus fredag at hun vil foreslå å flytte utenlandssatsningen i Kulturrådet til MIC Norsk musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN).

— Enkelte hevder at omdisponeringen av midler fra Rikskonsertene til Kulturrådet betyr maktkonsentrasjon i Norsk kulturråd?

— Nei, det betyr det ikke. Det betyr bedre økonomi for lokale og regionale arrangører og musikere. 30 – 35 % av søkerne får i støtte arrangør og musikerordningen, en økning betyr at man kan få flere turneer og en bærekraftig økonomi. Dette handler ikke om makt, men om å gi lokale arrangører og musikere bedre økonomi.

— Blir det flere konserter i distriktene med denne modellen?

— Ja. For det første er det allerede ganske mange konserter i distriktene. Når man ser på arrangørstøttens utvikling er den relativt ny, men vi ser at behovene er så store at jeg kan garantere flere konserter. Vi står blant annet foran et fylkes- og kommunevalg. Dette handler også om hvordan kommunen bruker sine kulturbudsjetter. Her er det viktig at alle som kan bidrar til å skape lokal arrangørkompetanse. Det vi vet er at der det er profesjonelle kunstnere og utøvere får de den største andelen, derfor er det viktig å gi frilansere muligheter til å få jobber lokalt og at det engasjementet starter lokalt, sier Bjerkestrand.

Stillinger

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Tenor, 1. og 2.

Trondheim Symfoniorkester & Opera

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev