Dagny covrer Susanne Sundfør på P3-Live. (skjermdump).

NRK har lov til å dele musikk i sosiale medier – men sier de ikke kan rapportere ennå

Den nye medievirkeligheten skaper forvirring. Men vil vi egentlig at alt skal være på plass før de nye mulighetene kan brukes?

Kalender

Egentlig skulle vi lage en enkeltstående, større sak om P3-serien SKAM. Saken skulle handle om musikkbruken i serien, om betydningen bruken av musikk har hatt for de aktuelle artistene, men aller mest om mulighetene for å kunne gjenta NRKs største, internasjonale suksess kanskje noen sinne, uten at det ender med geoblokking på grunn av manglende musikkrettigheter.

Hva skal forleggere ha på plass for å gi tillatelse til musikkbruken i en slik serie? Hva med plateselskapene? Artistene? Komponistene? Låtskriverne? Og hva må NRK eventuelt gjøre i forkant, etter lansering, eller så fort de kan?

Vi fikk mange forskjellige forklaringer, og satt igjen med flere spørsmål, ikke minst om hvilke utfordringer den nye medievirkeligheten skaper for ulike rettighetshavere på ulike plattformer, i ulike territorier, med varierende tariffer og avtaler av ymse varighet.

Forvirret? Det ble vi også.

Derfor har vi delt dette opp i flere saker, og i denne første saken startet vi med å gå til NRK.

Avtaler om tredjepartsplattform
Her spurte vi musikkrettighetssjef Lars Lønne om hvordan kringkasteren løser utfordringene som oppstår etter at NRK-innhold ikke lenger bare spilles av gjennom radio, i TV-apparatet eller i nettspilleren — men også kan ligge i en rekke ulike kanaler utenfor NRKs egne plattformer:

– Vi jobber tett med rettighetsorganisasjonene for å stable beina riktig i forhold til tredjepartsplattformer (som for eksempel Facebook, red. anm.), og der har vi nå inngått avtaler om publisering. Men et svært teknisk hinder som heter rapportering, hindrer oss fra å ta avtalene i bruk, sier Lønne til Ballade.

Avtalene Lønne henviser til er med TONO, Gramo, FONO og IFPI og dekker distribusjon på alle deres egne plattformer. I tillegg omfatter avtalene bruk av musikk i sosiale medier. Med TONO og FONO — men ikke IFPI — er det også gjort avtaler som regulerer publisering på YouTube

Advokat Kari Anne Lang-Ree i NRK forklarer at det viktigste for dem er å få avtaler omkring publisering på Facebook, ettersom det er denne plattformen som brukes mest.

– Hvordan jobber man i NRK når man kan bruke musikk fra IFPI-artister på Facebook, men ikke på Youtube?

– Per i dag så har vi ikke musikk på Facebook, fordi vi ikke har teknisk mulighet til å rapportere bruken, svarer Lang-Ree, som ikke anser Youtube for å være et sosialt medium på linje med Facebook, Instagram eller Snapchat, som alle er plattformer NRK bruker til å legge ut ikke-rettighetsbelagt innhold.

Etter hva Ballade forstår finnes all den nødvendige informasjonen for å kunne rapportere bruk av musikk på Facebook allerede tilgjengelig i statistikken plattformen selv leverer. Utfordringene med rapportering handler derfor mest om hvilke data NRK skal gi fra seg, hvilke data rettighetsorganisasjonene trenger eller har krav på, og hvilken it-løsning som best vil kunne gjøre jobben.

Lang-Ree sier til Ballade at det ikke er aktuelt å laste opp musikk til Facebook før dette er på plass.

– Vi vil ikke gjøre det før vi kan rapportere. Forvaltningsorganisasjonene må kunne fordele pengene videre, og da må de vite hvilke låter som er brukt, fortsetter hun.

Hun peker på at det typiske NRK-innholdet i sosiale medier er små snutter, og begrenset musikkbruk.

– På den måten vil man alltid redaksjonelt ta en beslutning: Hva er egnet til publisering på Facebook? Da vil man velge musikk vi har klarert for Facebook og bruken skal være innenfor de rammene vi har avtale for. Det samme gjelder YouTube. Derfor tror jeg ikke det vil bli noen problemstilling. Nå er det det tekniske med rapportering som er utfordringen.

Finnes på Facebook
Men NRK har allerede distribuert en lang rekke studioopptak der kjente artister fremfører egne eller andres låter live i studio, på både Facebook, og Youtube.

Søker du for eksempel på P3 Christine liveFacebook kommer det frem at både Karpe Diem, Astrid S, Matilda, Emir, Kjartan Lauritzen, Sondre Justad, Wonder the Boy og Myra kan oppleves live i radio-studio, med hele låter. Mens på NRKs hovedkanal på Youtube er det første som møter deg Highasakite. I tillegg er en rekke av artistene som spiller live hos Lindmo lagt ut, senest Ane Brun og Daniel Kvammen. NRK Sapmí vil heller ikke være dårligere; fire liveopptredener med fullstendige låter er lastet opp bare de siste tre ukene.

Dessuten finner vi liveopptak som opprinnelig er lagt ut på P3s YouTube-kanal, og som så er lastet videre opp til Facebook-siden til artistenes plateselskap. Det dreier seg om langt flere artister enn dem vi har listet her.

Kan NRK likevel rapportere til rettighetsorganisasjoner, i dette tilfellet TONO, ettersom IFPI og FONO kun henter vederlag for bruk av innspilt musikk?

Finnes det en enklere løsning for rapportering av studioframføringer, mens NRK-advokaten og rettighetssjefen kanskje kun har hatt den utgitte musikken i tankene?

Eller ligger innholdet bare der uten at noen bryr seg med annet enn at det er relativt gode radiokonsertopptak, og med det kanskje god promotering for artistene?

Willy Martinsen Foto: Caroline Roka (Foto: Caroline Roka)

Avhengig av rapporter
Det er TONO som sørger for at opphaverne får penger når NRK bruker musikk. For å kunne gjøre det må TONO først få rapporter fra NRK over musikken som er brukt.

Kommunikasjonssjef Willy Martinsen understreker at TONO prinsipielt krever forhåndsklarering ved all bruk av musikk på radio og konserter. Men at det også foreligger en rammeavtale med NRK.

TONO har gjensidighetsavtaler med forvaltningsselskaper i mer enn 80 land, som igjen dekker godt over 100 land og territorier. Dette betyr at en rettighetsorganisasjon i det landet hvor den holder til, arbeider for repertoaret til sine søsterselskaper på lik linje med sitt eget repertoar. (Feks: Svenske STIM sørger både for at deres egne svenske medlemmer og medlemmene av norske TONO får sine rettighetsinntekter av musikkbruk i Sverige.) Penger faktureres inn, og videresendes søsterselskapene for videre avregninger til selskapenes medlemmer.

Logger bruk
Martinsen begynner på null når han skal forklare Ballade hva som må til før opphavsbeskyttet musikk kan lastes opp på sosiale medier.

– Ønsker man å bruke musikk i offentlige kanaler, kreves det en tillatelse fra opphaverne. Denne kan TONO gi på vegne av sine medlemmer. Den som skal dele beskyttet musikk på internett må ha avtale med TONO for at fremføringen (altså avspilling, red.anm.) skal bli lovlig. NRK har Facebook-distribusjon som en del av sin avtale med TONO, sier Martinsen.

Det innebærer også, fortsatt i følge Martinsen, at om musikkopptak fra Christine live legges på Facebook, så vil NRK også logge hvor mange som ser dette, og tallet vil være inkludert i rapportene til TONO.

– Vi avregner til riktige opphavere på bakgrunn av denne informasjonen, sier han.

Intern utakt i NRK?
Men har ikke NRK sagt at de ikke rapporterer? Og så sier TONO at NRK logger antall visninger, gjør de ikke?

Sender NRK tall til TONO de ikke har rutiner for å rapportere?

Spørsmålene hoper seg opp, og den enkle gjennomgangen av fakta om musikk på Facebook strander i hva vi tror vi vet:

NRK har beviselig lastet opp beskyttet musikk på både Facebook og YouTube. TONO sier at det foreligger en avtale med NRK, og at bruken rapporteres inn og at pengene så fordeles til TONOs medlemmer. Likevel sier de som forvalter NRKs bruk av musikk at kringkasteren ikke legger musikk på Facebook fordi det ikke er avklart hvordan rapporteringen til TONO skal foregå.

Det kan kanskje tyde på at de som har i oppgave å inngå nødvendige avtaler, klarere musikk og sørge for at rapporteringsrutinene samsvarer med forvaltningen, ikke går helt i takt med programskaperne, som døgnet rundt spiller musikk, og som blant annet forvalter oppdraget om å vise ny norsk musikk fram for publikum.

Kanskje reflekterer opptakene fra Christine live som ligger på Facebook og Youtube avstanden mellom disse to forskjellige, og viktige, rollene innad i NRK. Det er i så fall ikke første gang kreative krefter og påpasselig, juridisk administrasjon bruker forskjellige dører ut og inn av jobben.

Martinsen vil ikke kommentere hverken enkeltprogram, innholdet i rapportene eller eventuelle interne forhold hos kunder. På generelt grunnlag vil han imidlertid si at forholdet til NRK er tett, og at det er omtrent daglig dialog mellom partene.

– Det jeg kan si er at både NRK og vi er opptatt av at rapporteringen skal være så god som mulig. Og hadde alle aktører vært like gode og villige til å rapportere til TONO som NRK, så ville det gjort vår jobb mye enklere.

Hva vil man egentlig?
Forvaltning av musikkrettigheter har aldri vært enkelt. Med de sosiale medienes inntog ble det hele en digital versjon av leken der man hopper fra isflak til isflak. Med den forskjellen at i nettmedieuniverset får man egentlig aldri fast grunn under føttene.

TONO gir ikke, vel vitende om hvor viktig NRK er som inntektskilde for norske komponister, noe merkbart klaps på lanken til P3, men nøyer seg foreløpig, kanskje (?) med de dataene som tross alt er tilgjengelige.

Musikkrettigheter handler om lovbestemt rett, inntekter, men også om mediebrukernes nye vaner og en tradisjonsrik kringkasters kamp for sin posisjon.

Vil bransjen egentlig at alle formaliteter må være 100 prosent på plass før de nye mulighetene til å nå massene brukes?

Etter at denne artikkelen ble publisert har vi vært i kontakt med Kari Anne Lang-Ree i NRK som går tilbake på sitatsjekket formulering om at NRK per i dag ikke har musikk lagt ut på Facebook. Hun har sendt oss følgende tillegg:

«NRK har i etterkant presisert at det er publisert musikk på Facebook både før og etter at SoMe-avtalene ble inngått med musikkbransjen. Dette gjøres etter avtale med artister, plateselskap og TONO og gjelder noen få enkeltstående produksjoner. Dette ble ikke nevnt av NRK tidligere for ikke å forvirre, nettopp fordi musikkforvaltningsområdet er så komplekst og uoversiktlig. NRK jobber nå sammen med TONO for å få på plass rapporteringssystemer som passer for alle organisasjonene.»

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev