Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Lars Jacob Hiim, kulturminister Linda Hofstad Helleland og sekretær for Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring, professor Anne-Britt Gran fra overrekkelsen av det første innspillsnotatet fra rådet (Foto: Elisabeth Fjørtoft/Kulturdepartementet)

Ønsker forbedring av reglene for enkeltpersonforetak

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring har levert sitt andre innspillsnotat til næringsministeren og kulturministeren.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring leverte mandag sitt andre innspill til Kulturdepartementet og Næringsdepartementet. I innspillet er det flere forslag til tiltak som kan styrke næringen og bidra til økt verdiskaping.

– Kunst og kreativitet kan bidra til den omstillingen norsk økonomi nå står ovenfor, både direkte via kulturell og kreativ næring og indirekte som innsatsfaktor i næringslivet, seier Kulturminister Linda Hofstad-Helleland til departements hjemmesider.

Notatets første innspill ser særlig på vilkårene for enkeltpersonsforetak. (ENK)

– Enkeltpersonforetak er den dominerende selskapsformen i kreativ næring og den selskapsformen som vokser raskest i Norge. Forbedring av de økonomiske vilkårene for enkeltpersonforetak vil styrke kunstnerøkonomien og gjøre det lettere å starte for seg selv, skriver rådet.

Tre tiltaksforslag
Rådet foreslår derfor å: Innføre minstefradrag for enkeltpersonforetak, samt forbedre pensjonssparing og sykeforsikring.

Les hele innspillsnotatet her.

• Tiltaksalternativ A: Harmonisering av forskjeller i mulighet for skattefradrag for privat pensjonssparing. Begrunnelse: For arbeidstaker er skattefradrag på pensjonssparing mulig opptil 7 prosent av inntekt opp til 12G, mens den fradragsberettigede inntektsgrensen for ENK er på kun 4 prosent. Siden ENK heller ikke har glede av en obligatorisk tjenestepensjonsordning på minst 2 prosent som arbeidstakere har, blir forskjellene i pensjon spesielt store i ENK-enes disfavør.

• Tiltaksalternativ B: Innføring av minstefradrag for enkeltpersonforetak. Begrunnelse: ENK har ikke minstefradrag, noe som gir skattemessig ulempe hvis de fradragsberettigede kostnadene er lavere enn minstefradraget som i 2016 var på kr. 91 450.

• Tiltaksalternativ C: Redusere prisen på forsikring for korttidssykdom for enkeltpersonforetak. Begrunnelse: Denne forsikringen er mer enn dobbelt så dyr som lignende forsikring for ansatte i eget AS, og tre ganger så kostbar som for frilansere som er betalt med lønn fra arbeidsgiver.

– Rådet mener at disse tre tiltaksalternativene kan forbedre de økonomiske vilkårene for enkeltpersonforetak i kulturell og kreativ næring, skriver de i notatet.

Flere områder
I tillegg foreslår rådet å endre opsjonsskatt for å styrke oppstartsbedrifter, samt at det etableres en pilot for kreativ næring i Innovasjon Norges merkevarearbeid.

– Jeg konstaterer at forslagene gjelder flere statsråders område. Vi vil derfor involvere flere departement i vurderingen, sier næringsminister Monica Mæland til Kulturdepartementets nettside.

Rådet leverte sitt forrige innspill i juni i fjor. Den gang ga rådet seks konkrete råd til regjeringen.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev