Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Lars Jacob Hiim, kulturminister Linda Hofstad Helleland og sekretær for Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring, professor Anne-Britt Gran fra overrekkelsen av det første innspillsnotatet fra rådet (Foto: Elisabeth Fjørtoft/Kulturdepartementet)

Ønsker forbedring av reglene for enkeltpersonforetak

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring har levert sitt andre innspillsnotat til næringsministeren og kulturministeren.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring leverte mandag sitt andre innspill til Kulturdepartementet og Næringsdepartementet. I innspillet er det flere forslag til tiltak som kan styrke næringen og bidra til økt verdiskaping.

– Kunst og kreativitet kan bidra til den omstillingen norsk økonomi nå står ovenfor, både direkte via kulturell og kreativ næring og indirekte som innsatsfaktor i næringslivet, seier Kulturminister Linda Hofstad-Helleland til departements hjemmesider.

Notatets første innspill ser særlig på vilkårene for enkeltpersonsforetak. (ENK)

– Enkeltpersonforetak er den dominerende selskapsformen i kreativ næring og den selskapsformen som vokser raskest i Norge. Forbedring av de økonomiske vilkårene for enkeltpersonforetak vil styrke kunstnerøkonomien og gjøre det lettere å starte for seg selv, skriver rådet.

Tre tiltaksforslag
Rådet foreslår derfor å: Innføre minstefradrag for enkeltpersonforetak, samt forbedre pensjonssparing og sykeforsikring.

Les hele innspillsnotatet her.

• Tiltaksalternativ A: Harmonisering av forskjeller i mulighet for skattefradrag for privat pensjonssparing. Begrunnelse: For arbeidstaker er skattefradrag på pensjonssparing mulig opptil 7 prosent av inntekt opp til 12G, mens den fradragsberettigede inntektsgrensen for ENK er på kun 4 prosent. Siden ENK heller ikke har glede av en obligatorisk tjenestepensjonsordning på minst 2 prosent som arbeidstakere har, blir forskjellene i pensjon spesielt store i ENK-enes disfavør.

• Tiltaksalternativ B: Innføring av minstefradrag for enkeltpersonforetak. Begrunnelse: ENK har ikke minstefradrag, noe som gir skattemessig ulempe hvis de fradragsberettigede kostnadene er lavere enn minstefradraget som i 2016 var på kr. 91 450.

• Tiltaksalternativ C: Redusere prisen på forsikring for korttidssykdom for enkeltpersonforetak. Begrunnelse: Denne forsikringen er mer enn dobbelt så dyr som lignende forsikring for ansatte i eget AS, og tre ganger så kostbar som for frilansere som er betalt med lønn fra arbeidsgiver.

– Rådet mener at disse tre tiltaksalternativene kan forbedre de økonomiske vilkårene for enkeltpersonforetak i kulturell og kreativ næring, skriver de i notatet.

Flere områder
I tillegg foreslår rådet å endre opsjonsskatt for å styrke oppstartsbedrifter, samt at det etableres en pilot for kreativ næring i Innovasjon Norges merkevarearbeid.

– Jeg konstaterer at forslagene gjelder flere statsråders område. Vi vil derfor involvere flere departement i vurderingen, sier næringsminister Monica Mæland til Kulturdepartementets nettside.

Rådet leverte sitt forrige innspill i juni i fjor. Den gang ga rådet seks konkrete råd til regjeringen.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev