Illustrasjonsfoto (Foto: Illustrasjonsfoto)

Konsekvenser av britisk nei til EU

Mange i britisk musikkindustri frykter inntektstap om landet skulle gå ut av EU etter folkeavstemningen i slutten av juni.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

23. juni skal Storbritannia stemme over fortsatt medlemskap i EU.
Storbritannia er per i dag et av verdens viktigste musikkmarkeder. Og den britiske musikkbransjen gikk 5 prosent bedre enn resten av økonomien i fjor. Nettstedet Pitchfork har derfor gjort en gjennomgang, i hovedsak av negative konsekvenser for den britiske musikkbransjen, som følger et eventuelt nei til EU.
Nesten ¼ av markedet
Pitchfork skriver at en talsperson for British Phonographic Industry (BPI) nylig understreket hvor viktig Europa og EU er for britisk musikk generelt, og livemusikken spesielt. I fjor sto britisk musikk for 17 prosent av albumsalget i de seks største musikkmarkedene i EU, sett bort fra Storbritannia selv. Dette tallet er tilsvarende det amerikanske markedet, men EU-landene har en tendens til å kjempe hardere for rettighetshavere.
– EU ønsker å innføre «The Digital Singel Market» der målet er å skape et mer homogent miljø for rettigheter, slik at det blir åpen distribusjon av digitalt innhold. Det er mye motstand mot dette – filmbransjen liker det ikke, musikkindustrien vil ikke ha det, og de digitale selskapene er også mot. Utenfor EU vil vi slippe å høre på diskusjonene om dette. Men fordelene er vanskelig å se, sier Gregor Pryor, partner i Reed Smith law firm og co-chair i Entertainment and Media Industry Group.
Dyrere produksjon
Han tror ikke det vil ha noe å si fra eller til for rettighetslovgivingen i Storbritannia om landet går ut av EU. Om noe mener han situasjonen vil bli verre utenfor, ettersom britiske myndigheter ikke vil være like sympatisk innstilt mot bransjen som det han opplever at Brüssel er.
For produksjonen av musikkprodukter kan utenforskap også få økonomiske følger. Vinyl produseres i hovedsak utenfor Storbritannia. Produksjonskostnadene kan derfor stige, og med det salgsprisen.
– Marginene vil bli enda mindre, og med det særlig indieselskapenes muligheter til å tjene penger, sier Rupert Morrison, manager i the Drift, som er en Devon-basert uavhengig platebutikk.
Han ser for seg en fremtid der majorselskapene fyller lagre og supermarkeder, og dermed marginaliserer de små platebutikkene ytterligere.
Færre turneer?
Videre vil situasjonen for turnerende artister kunne endre seg. Uten EU-medlemskap mister britiske borgere retten til å bevege seg fritt i EU som i dag. Et tenkt scenario er at alle bandmedlemmer må tegne egne visum for å kunne reise, med alt det innebærer av byråkrati i forkant av turneen.
Schengen-visum kan føre til færre turneer, særlig for uetablerte band. Visum krever nemlig at søker har økonomiske midler. Visum koster penger, og visumsøknader er ifølge Colin Roberts i Big Life Management (Bloc Party) allerede i dag årsak til at flere band ikke reiser til blant annet Amerika. Han er redd for en virkning begge veier, slik at ikke bare mindre, britiske band vil slite med å reise ut, men at også færre spennende band tar seg bryet med å komme til Storbritannia.
Også musikkturismen kan møte utfordringer. Tilreisende publikum generer inntekter for 3.1 milliarder pund. I løpet av de fire siste årene har inntektene fra utenlandske musikkturister økt med 39 prosent.
Til sist kan hele bransjen bli rammet gjennom redusert tilgang til EUs støtteordninger.
Vekst utenfor
I Norge – som står utenfor EU – er ikke spådommene for en fremtid utenfor like dystre.
Musikk i tall 2015 viser for eksempel at «Eksportinntektene for innspilt musikk har vokst med 65 prosent de siste tre årene. Inntektene fra konsertvirksomhet i utlandet har vokst med 10 prosent sammenliknet med foregående år. Noe av veksten kan tillegges mer reisevirksomhet fra symfoniorkester, samt at gjennomsnittshonoraret for artister som har reist ut har vokst.»

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev