Razika (Foto: myspace.com/razika)

Høring om næring

Hva trenger musikkfeltet for å skape og utøve næring? En innspillskonferanse under by:Larm skal gi svar.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

En en handlingsplan for kultur og næring er under utarbeidelse, og Kulturdepartementet er i full gang med å hente innspill fra feltets aktører. Under Tromsø Internasjonale Filmfestival var det innspillskonferanse for filmbransjen, og 15. februar, dagen før by:Larm starter, vil den tilsvarende konferansen for musikkbransjen finne sted.
Programmet er lagt ut på by:Larms sider.
— Departementet spurte om vi kunne tenke å involvere oss i dette prosjektet. Det er fint å knytte det til by:Larm, ettersom så mange aktører fra musikkbransjen da allerede er tilstede i byen, sier festivalsjef Erlend Mogård-Larsen.
Brukerne selv
Konferansen er bygget rundt innspill fra aktører fra ulike deler av musikkbransjen. Ingen av feltets store organisasjoner er direkte representert.
— Da vi diskuterte hva vi ønsker å få ut av dette, ble det tidlig klart at det viktige blir å få brukerne, de som er hands on i feltet, til å komme med konkrete forslag til hva slags rammer og verktøy de trenger for å skape eller utøve næring i kulturfeltet. Mange av organisasjonene har i tillegg jevnlig kontakt med departementet allerede, derfor var det mer naturlig å rendyrke brukersiden, sier Mogård-Larsen.
Les også: [link id=67392 title=»Marit Larsens manager om det norske støttesystemet«]
Innledning fra Kulturministeren
Statsekretær Lubna Jaffery i Kulturdepartementet sier at det praktiske ved konferansen i stor grad har vært overlatt til by:Larm.
— Det er departementet som finansierer dette, men vi vil at bransjen selv setter premissene for hva dette skal være.
— Hva håper departementet å få ut av konferansen? Er det noen problemstillinger dere er spesielt opptatt av på forhånd?
— Kulturministeren vil holde et innlegg i starten av konferansen der hun tar opp noen problemstillinger spesielt. Det vil være ting vi har vært opptatt en stund: Hvordan øke eksporten, hvordan få våre musikere ut i verden, slike ting. Men det viktigste for oss er å høre hva bransjen selv tenker.
Les også: [link id=67420 title=»Funker norsk kulturpolitikk?«]
Næringsdepartementet avslutter
Kulturministeren vil ikke være tilstede under hele konferansen, men folk fra Kulturdepartementet vil observere og ta referat fra innleggene og debatten. Det er også tenkt at kulturdepartementets nye statsekretær Mina Gerhardsen, som skal jobbe spesielt med den nye handlingsplanen, skal være tilstede. Fra Nærings- og handelsdepartementet stiller statssekretær Halvard Ingebrigtsen. Han avslutter også konferansen med en oppsummering.
Alle som har delegatpass til by:Larm kan melde seg på konferansen. De som ikke har delegatpass, men ønsker å delta, kan kjøpe et eget pass til konferansen.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev