Valdres sommersymfoni 2019

Forventer at Kulturløftet gjennomføres

Kulturforsker Georg Arnestad er avventende skeptisk, andre knytter sine forventninger til at kulturminister Anniken Huitfeldt makter å gjennomføre linjene som allerede er lagt på kulturfeltet av forgjenger Trond Giske.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen og Ida Habbestad
Hva er dine forventninger til Anniken Huitfeldt som ny kulturminister?, var spørsmålet Ballade stilte et utvalg aktører på musikk- og kulturfeltet.


Ole Jacob Bull, direktør Norsk kulturråd (Foto: kulturrad.no)
— Vi er optimistiske, og tror det kan bli fint. Etter Giske er rammene lagt nokså tydelig både politisk og økonomisk, og Norsk kulturråd har nok nådd et foreløpig høydepunkt når det gjelder bevilgninger. Men det gjenstår forskjellige ting etter den forrige statsråden, blant annet noe kvalitativ gjennomtenkning av ordninger og systemer og fordeling av ansvarsforhold på kulturfeltet, som hadde vært fine å få gjennom. Kulturrådet har vært gjenstand for nokså sterk detaljering, og det blir spennende å se i fortsettelsen om det skal være en like sterk styring og øremerking i tiden fremover.

Line Endresen, daglig leder Norsk Rockforbund (Foto: eget)
— Jeg har store forventinger. Giske har lagt et løp og satset ganske hardt. Jeg regner med at Huitfeldt følger opp Kulturløftet II. Arrangørstøtteordningen må opp på festivalstøttenivå som er på 30 millioner kroner. Det ligger også en del føringer i Samstemt. Vi ønsker Huitfeldt velkommen og gleder oss til å samarbeide.

Sten Cranner, direktør Bergen Filharmoniske Orkester (Foto: Anna Hult)
— Vi håper at kulturpolitikken fortsetter som under den forrige ministeren og at målsetningen i Kulturløftet om at 1 % av bruttonasjonalproduktet skal gå til kultur innen 2014 opprettholdes. Det er vår mest generelle forventning. I Bergen går det en diskusjon som handler om at det er ingen representanter fra Hordaland i kulturkomiteen. Vi er spent på om en kulturminister fra Østlandet greier å tenke vestover, nordover og sørover.

Randi Wenche Haugen, direktør Olavsfestdagene i Trondheim (Foto: Olavsfestdagene)
— Jeg forventer at langtidsplanene som Giske har lagt blir gjennomført og at hun har stor gjennomføringskraft. Hun må sette i verk visjonene og strategiene som er allerede ligger der. Jeg håper at Huitfeldt, selv om hun som meg har tre barn og kommer fra Akershus, makter å frigjøre seg fra hverdagen og se ut fra Østlandet. Det finnes mange verdifulle kunst- og kulturmiljøer og ytringer utenfor Østlandet. Jeg håper å kunne møte henne på Olavsfestdagene.

Frøydis Moberg, daglig leder i Bergen Rock Aktører (BRAK) (Foto: BRAK)
— Jeg forventer at hun tar seg tid til å snakke med folk før de store linjene blir trukket. Jeg håper at hun følger opp Kulturløftet II som regjeringen allerede har lagt til grunn, og jobber målrettet for å løfte kulturen i Norge. Vi forventer at søknadene våre blir behandlet på samme måte som de er gjort fram til nå. En kulturminister skal jobbe for hele landet, og vi forventer at våre interesser blir ivaretatt på lik linje med de fra Oslo og Trondheim. Vi forventer en helhetlig nasjonal kulturpolitikk.

Georg Arnestad, forsknings- og utviklingsleder ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (Foto: NRK)
— Jeg er avventende skeptisk. I utgangspunktet har jeg ikke store forventninger. Hun skal etterfølge en tungvekter i et lettvekterdepartement, Giske utfordret også byråkratiet i et byråkratisk styrt departement. Huitfeldt har ikke tyngden, kapasiteten og kjennskapen til kulturlivet som er ønskelig, og hun var utydelig og lite synlig som Barne- og likestillingsminister. Jeg er redd vi er tilbake der vi var før Giske.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev