"I Bergen finns ett kontor." Den svenske kunstneren Sara Granér dokumenterte konferansen, og illustrasjonen «I Bergen finns ett kontor» ble stadig referert til. Kontoret er nå et steg nærmere virkeligheten (Foto: Sara Granér / Tekstallianse)

En nasjonal sentral for kulturtidsskrifter

Den nye foreningen Tekstallianse i Bergen er tildelt 600.000 kr i Kulturrådets nye ordning Tidsskrift og kritikk for å etablere en nasjonal sentral for kulturtidsskrifter.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Initiativet er inspirert av det svenske Nätverkstan i Gøteborg som har flere service- og støttefunksjoner, deriblant tilbud om distribusjon og abonnementshåndtering for svenske kulturtidsskrifter. Prosjektet vil frigi fagkompetanse i redaksjonene ved administrativ avlastning, og samtidig øke formidling og salgsinntekter. Målet er å styrke tidsskriftene og deres tilstedeværelse i offentligheten.

Initiativet er et samarbeid med Norsk tidsskriftforening og Vagant, noe som har sikret prosjektet nødvendig kompetanse og nettverk. Tekstallianse har også en positiv dialog med Norsk kritikerlag, Fritt Ord og en rekke potensielle brukere av sentralen. Vi opplever et sterkt ønske om en slik institusjon, og tilslutning om at Bergen er riktig lokalisering, både for å danne et tyngdepunkt utenfor Oslo, og fordi Tekstallianse sitt arbeid danner et godt faglig utgangspunkt og miljø i Bergen.

Søknaden var på 2 millioner kroner, som er et ufravikelig behov for å kunne realisere prosjektets ambisjoner. Men leder i Tekstallianse, Inga Moen Danielsen, er tilfreds og glad.
– I og med at Kulturrådet ikke fikk den ønskede økningen til den nye tilskuddsordningen for tidsskrifter og kritikk fra Kulturdepartementet, visste vi allerede at om søknaden skulle innvilges i sin helhet, ville det gått på bekostning av tilskudd til tidsskriftene. Bevilgningen er et solid bidrag og en tillitserklæring, og ingen er vel flinkere enn oss i kulturfeltet til å finne nye og alternative løsninger når det trengs. Vi er sikre på at prosjektet er så godt fundamentert og viktig både for tidsskriftene og leserne at vi skal klare å få på plass den resterende halvannen millionen, om enn med en liten forsinkelse. Den viktigste utfordringen blir så å finne en modig og ambisiøs bedriftsleder som vil arbeide for å oppnå resultater på vegne av tidsskriftene, sier Inga Moen Danielsen.

Tekstallianse deltok i november på den aller første nordiske konferansen for kulturtidsskrifter i Gøteborg, og det ble et inspirerende og lærerikt møte med mange potensielle samarbeidspartnere.

Den norske delegasjonen på Nordisk konferanse for kulturtidsskrift i november 2019 (Foto: Tekstallianse)

Det ble lagt et grunnlag for et nordisk fellesskap som utvider både det faglige kollektivet og nedslagsfeltet for tidsskriftene. Den svenske kunstneren Sara Granér dokumenterte konferansen, og illustrasjonen «I Bergen finns ett kontor» ble stadig referert til. Kontoret er nå et steg nærmere virkeligheten.

Ballades reaktør, Guro Kleveland, deltok på konferansen i Gøteborg 29.-30. november 2019, og hun er med på bildet av den norske delegasjonen (forrest, i trappa).

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev